W piątek 15.05.2023r. w Urzędzie Miasta w Nasielsku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 
Przedstawiciele Rady Młodzieżowej opowiedzieli o potrzebach osób młodych oraz określili główne cele wydatkowania środków w ramach budżetu LSR.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo!