W dniu 16.05.2023r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy odbyła się debata publiczna w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Podczas spotkania Prezes stowarzyszenia Pan Albert Jaworski przedstawił cele oraz planowane przedsięwzięcia przedsięwzięcia, które będą mogły być realizowane w ramach LSR. 
Uczestnikami debaty byli mieszkańcy obszaru LGD Zielone Mosty Narwi, którzy są również przedstawicielami grup interesów oraz zdiagnozowanych na naszym obszarze grup w niekorzystnej sytuacji.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywny udział w spotkaniu!

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo!