O projekcie

Operacja pn. „Lokalna Akademia Rozwoju” o akronimie LAR, mająca na celu "Podniesienie kompetencji przedsiębiorców z obszaru działania partnerskich LGD w zakresie transformacji energetycznej oraz rozwoju umiejętności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą oraz popularyzacja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana we współpracy: LGD Zielone Mosty Narwi oraz LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Kursy

LGD Zielone Mosty Narwi w ramach realizacji projektu współpracy pt. "Lokalna Akademia Rozwoju" oferuje mieszkańcom obszaru LGD:

  • Kurs prawa jazdy kategorii C - zobacz
  • Kurs prawa jazdy kategorii D - zobacz
  • Kurs grafiki komputerowej     - zobacz

Udział w kursach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników kursów, terminów i miejsc realizacji zamieszczane będą w Aktualnościach.

Warsztaty

LGD Zielone Mosty Narwi w ramach realizacji projektu współpracy pt. "Lokalna Akademia Rozwoju" oferuje mieszkańcom obszaru LGD:

  • Warsztat serowarski (dwudniowy)  - zobacz
  • Warsztat florystyczny (trzydniowy) - zobacz

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników warsztatów, terminów i miejsc realizacji zamieszczane będą w Aktualnościach.

Biuro LGD Zielone Mosty Narwi
Aleja Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica

e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl
Tel. 502 240 357

Znajdź nas na: