Wsparcie przygotowawcze

Informujemy, że LGD Zielone Mosty Narwi prowadzi prace mające na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027 w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na tej stronie znajdą się m.in. bieżące informacje o podejmowanych działaniach, plan włączenia społeczności w tworzenie LSR, opis procesu przygotowania LSR, opis obszaru planowanego do objęcia LSR, informacje o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi!

Plan włączenia społeczności

Do procesu budowy Lokalnej Strategii Rozwoju władze Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi włączą lokalne społeczności poprzez system działań mających na celu gromadzenie informacji o oczekiwaniach i potrzebach mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów związanych z obszarem, następnie przedstawiciele mieszkańców i podmiotów zostaną włączeni w proces identyfikacji lokalnego potencjału, identyfikacji problemów, określania ich przyczyn i definiowania celów, przedsięwzięć i wskaźników. Szczegóły w załączonych dokumentach.

Opis procesu przygotowania LSR - zobacz

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych - zobacz

Opis obszaru planowanego do objęcia LSR

Obszarem planowanym do objęcia LSR jest obszar 10 gmin: Pułtusk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory, Nasielsk, Rząśnik i Wyszków. Wymienione gminy znajdują się w centralnej części województwa mazowieckiego, na północ od Warszawy, na terenie Niziny Północno-mazowieckiej, w obrębie jednostek morfologicznych, którymi są Wysoczyzna Ciechanowska, Wysoczyzna Łomżyńska. Ponadto leżą na terenie trzech powiatów: powiatu pułtuskiego (gminy Pułtusk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory), powiatu nowodworskiego (gmina Nasielsk), powiatu wyszkowskiego (gmina Rząśnik, Wyszków).

Przed nami nowa perspektywa programowania funduszy unijnych na lata 2023-2027!

Rozpoczynamy przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 obejmującej obszar 10 gmin: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory (powiat pułtuski), Nasielsk (powiat nowodworski), Rząśnik i Wyszków (powiat wyszkowski).

Aby zapewnić włączenie społeczności lokalnej w proces tworzenia LSR, organizujemy spotkania w ramach konsultacji społecznych. Podczas spotkań dokonamy diagnozy lokalnego potencjału oraz poznamy oczekiwania mieszkańców i podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w nowej LSR. Ponadto zostanie przeprowadzona dyskusja moderowana ukierunkowana na główne elementy diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz sposoby eliminowania przyczyn w kontekście definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do udziału w spotkaniach!

Kontakt

Biuro LGD Zielone Mosty Narwi
Al. Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica

Tel.:

502 240 357
516 346 453

Godziny pracy biura LGD:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 16.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 16.00