Wsparcie przygotowawcze

Informujemy, że LGD Zielone Mosty Narwi prowadzi prace mające na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027 w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na tej stronie znajdą się m.in. bieżące informacje o podejmowanych działaniach, plan włączenia społeczności w tworzenie LSR, opis procesu przygotowania LSR, opis obszaru planowanego do objęcia LSR, informacje o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi!

Plan włączenia społeczności

Do procesu budowy Lokalnej Strategii Rozwoju władze Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi włączą lokalne społeczności poprzez system działań mających na celu gromadzenie informacji o oczekiwaniach i potrzebach mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów związanych z obszarem, następnie przedstawiciele mieszkańców i podmiotów zostaną włączeni w proces identyfikacji lokalnego potencjału, identyfikacji problemów, określania ich przyczyn i definiowania celów, przedsięwzięć i wskaźników. Szczegóły w załączonych dokumentach.

Opis procesu przygotowania LSR - zobacz

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych - zobacz

Opis planowanego obszaru

Obszarem planowanym do objęcia LSR jest obszar 10 gmin: Pułtusk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory, Nasielsk, Rząśnik i Wyszków. Wymienione gminy znajdują się w centralnej części województwa mazowieckiego, na północ od Warszawy, na terenie Niziny Północno-mazowieckiej, w obrębie jednostek morfologicznych, którymi są Wysoczyzna Ciechanowska, Wysoczyzna Łomżyńska. Ponadto leżą na terenie trzech powiatów: powiatu pułtuskiego (gminy Pułtusk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory), powiatu nowodworskiego (gmina Nasielsk), powiatu wyszkowskiego (gmina Rząśnik, Wyszków).

Mapa - zobacz

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi

Stowarzyszenie LGD Zielone Mosty Narwi podjęło prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Naszym zamiarem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD w proces budowy strategii.

Niniejsza ankieta – mamy taką nadzieję – będzie okazją do zgłoszenia ocen, poglądów oraz propozycji, które sprawią, że autorami strategii będzie szeroka rzesza ludzi zainteresowanych rozwojem obszaru LGD.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje, poglądy, oceny i propozycje zostaną wykorzystane w procesie budowy nowej LSR.

Uprzejmie prosimy o poświęcenie kilkunastu minut i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się pod pytaniami.

ANKIETA

Kontakt

Biuro LGD Zielone Mosty Narwi
Al. Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica

e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl

Tel.:

502 240 357
516 346 453

Godziny pracy biura LGD:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 16.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 16.00