Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Projekt współpracy: Lokalna Akademia Kompetencji - LAK 2018/2019

O projekcie

Projekt współpracy pt. Lokalna Akademia Kompetencji (akronim: LAK) obejmuje swoim obszarem dwie Lokalne Grupy Działania: Zielone Mosty Narwi oraz Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD. W celu właściwej realizacji projektu zawarta została Umowa partnerska, określającą założenia, obowiązki Partnerów w ramach projektu współpracy. Projekt ma za zadanie umożliwić mieszkańcom obszarów partnerskich LGD doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji zawodowych poprzez korzystanie z dostępnych w ramach projektu szkoleń, kursów. Projekt stwarza możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z organizacjami, przedsiębiorcami, instytucjami z terenu różnych województw poprzez realizację wyjazdów studyjnych. Wizyty mogą skutkować przeniesieniem na własny teren pomysłów oraz rozwiązań innowacyjnych z zakresu przedsiębiorczości.

W ramach realizacji operacji LGD Zielone Mosty Narwi oferuje:

 • Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał,
 • Kurs: operator koparko-ładowarki,
 • Wyjazd studyjny.

Głównym celem operacji LAK jest wzrost umiejętności przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych mających wpływ na sytuację mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze objętym działaniem Partnerskich LGD poprzez realizację kursów oraz szkoleń.

Szczegółowy wykaz zadań objętych operacją:
1. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej operacji poprzez:ogłoszenia w prasie drukowanej; utworzenie oraz wdrożenie strony internetowej projektu; zamieszczenie tablic promocyjnych z kodem QR w siedzibach gmin obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.
2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał (tym również zagadnienia dotyczące innowacji oraz ochrony środowiska i zmian klimatu). Miejsce szkolenia: Hotel Nosselia, Krzyczki Szumne 44, 05-190 Nasielsk. Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
3. Przeprowadzenie kursu na operatora koparko-ładowarki. Uczestnicy w ramach kursu mają zapewnione pokrycie kosztów szkolenia, egzaminu oraz badania lekarskie do kursu. Czas trwania kursu: 134 godziny. 
4. Organizacja wyjazdu studyjnego dla LGD Zielone Mosty Narwi (Miechów). Uczestnicy mają zapewnione noclegi, wyżywienie, autokar, wyjazdy terenowe na obszarze LGD MSGJ.

strona projektu

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości

 Za nami kolejne zadanie zrealizowane w ramach projektu współpracy - szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał. Uczestników powitał Prezes -Albert Jaworski. Szkolenie poprowadził dr. Leszek Leśniak. Szkolenie odbyło się w dniu 12 stycznia w Krzyczkach Szumnych ("Hotel Nosselia").


Uczestnicy zostali zapoznani następującą tematyką:
- Włączenie społeczne, jako czynnik rozwoju lokalnej społeczności;
- Innowacje – mechanizm wspierający rozwój przedsiębiorczości na wsi;
- Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochrona środowiska warunkiem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
- Działalność gospodarcza polegająca na produkcji i sprzedaży produktów lokalnych/ regionalnych;
- Produkty lokalne/tradycyjne w systemach żywności wysokiej jakości;
- Marketing jako metoda budowy silnej marki produktów lokalnych/tradycyjnych.

Osoby uczestniczące w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości wzięły udział w rekrutacji na kurs operatora koparko-ładowarki. Podczas szkolenia w drodze losowania wyłoniono 32 osoby do udziału w kursie na operatora koparko-ładowarki. Również w drodze losowania została utworzona lista rezerwowa.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i uczestnictwo w szkoleniu :)

Zdjęcia

strona projektu

 

Wyjazd studyjny do Miechowa (obszar działania Partnera projektu)

W dniach 12-14 grudnia 2018r. odbył się wyjazd studyjny LGD Zielone Mosty Narwi do Miechowa (obszar działania Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD) w ramach projektu współpracy „Lokalna Akademia Kompetencji – LAK.

W wyjeździe studyjnym wzięło udział 43 osoby, w tym członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD oraz inne osoby z obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi.

W ramach wyjazdu studyjnego odbyły się wizyty na obszarze działania Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD:

- Prezentacja gospodarstwa rolnego – produkcja kapusty kiszonej
- Wizyta w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Charsznicy, farma ogniw fotowoltaicznych
- Wizyta w Szkole Podstawowej Nr 2 w Miechowie, demonstracja ogrzewania obiektów szkolnych pompami ciepła i kolektory słoneczne.
- Prezentacja dobrych praktyk w zakresie energii odnawialnych. (Wizyta na basenie, grota solna, kręgielnia - energia odnawialna, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Spotkanie z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady).
- Zapoznanie się z dziedzictwem kulturalno-historycznym Miechowa. (Zwiedzanie Bazyliki Mniejszej i Muzeum).
- Zapoznanie się z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym Gminy Racławice (wieża widokowa, ścieżka zdrowia, ogrody).
- Prezentacja dobrych praktyk w zakresie produktów lokalnych (gospodarstwo ekologiczne - Produkcja ziół. Gmina Słaboszów).
- Wizyta na oczyszczalni ścieków - produkcja biogazu
- Zapoznanie z dziedzictwem kulturowo-historycznym Gminy Racławice.  

Zdjęcia

strona projektu

Kurs operator koparko-ładowarki

W okresie styczeń-luty 2019r. odbył się Kurs na operatora koparko-ładowarki. W kursie uczestniczyło 32 osoby, które wyłoniono w drodze losowania spośród osób uczestniczących w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości. Kurs obejmował pokrycie kosztów badania lekarskiego do kursu, szkolenia (w tym: zajęcia teoretyczne i praktyczne) oraz egzaminu.
Wszyscy uczestnicy zdali egzamin. Gratulujemy! :)

Zdjęcia

Operacja pt. "Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne" - 2018r.

O projekcie

LGD Zielone Mosty Narwi realizuje operację własną pt. Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udział w szkoleniu/warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

W szkoleniu/warsztacie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk.

W ramach realizacji operacji oferujemy:

 • Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał – zostaną przeprowadzone dwa jednodniowe szkolenia w grupach po 25 osób;
 • Warsztaty w zakresie przetwórstwa mleka (serowarstwo) – jeden dwudniowy warsztat dla 25 osób;
 • Warsztaty w zakresie przetwórstwa mięsa (wędliniarstwo) - jeden dwudniowy warsztat dla 25 osób
 • Nagrody dla uczestników warsztatów.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wiedzy, praktycznych umiejętności (poprzez organizację szkoleń i warsztatów) i pokazywanie dobrych praktyk (poprzez wydanie publikacji w postaci mapy i kalendarza).

Szczegółowy wykaz zadań objętych operacją:

 1. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej operacji poprzez: ogłoszenia w prasie drukowanej;  utworzenie oraz wdrożenie strony internetowej projektu; wydanie kalendarza (wydanie publikacji w formie kalendarza przyczyni się do rozpowszechnienia informacji o realizowanym projekcie, umożliwi dotarcie z informacją o wpływie wykorzystania zasobów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości do mieszkańców/podmiotów obszaru LGD Zielone Mosty Narwi, jak również utrwali w środowisku lokalnym informację o dobrych praktykach prezentujących wykorzystanie zasobów lokalnych w przedsiębiorczości (w tym produktów lokalnych). Kalendarze rozdysponowane zostaną mieszkańcom/ podmiotom/instytucjom z obszaru LGD Zielone Mosty Narwi).
 2. Przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał (tym również zagadnienia dotyczące innowacji oraz ochrony środowiska i zmian klimatu). Miejsce szkoleń: Gąsiorowo (gmina świercze, powiat pułtuski). Uczestnicy szkoleń będą mieli zapewnione wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
 3. Przeprowadzenie jednego warsztatu z zakresu serowarstwa, w którym planowana liczba uczestników to 25 osób plus wykładowca. Czas trwania warsztatu: 2 dni. Zajęcia warsztatowe obejmują naukę podstaw sztuki serowarskiej (teoria i zajęcia praktyczne). W ramach warsztatów każdy uczestnik otrzyma książkę o domowym wytwarzaniu serów oraz zestaw serowarski do wytwarzania sera. Dla uczestników warsztatów i szkolenia z przedsiębiorczości przewidziano atrakcyjne nagrody.
 4. Przeprowadzenie jednego warsztatu z zakresu wędliniarstwa, w którym planowana liczba uczestników to 25 osób. Czas trwania warsztatu: 2 dni. Zajęcia warsztatowe obejmują naukę podstaw sztuki wędliniarskiej (teoria i zajęcia praktyczne). W ramach warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami przygotowania i doboru surowca, obróbki mechanicznej mięsa oraz obróbki termicznej mięsa. Dla uczestników warsztatów i szkolenia z przedsiębiorczości przewidziano atrakcyjne nagrody.
 5. Opracowanie graficzne i druk mapy obszaru LGD Zielone Mosty Narwi prezentującej dobre praktyki wykorzystania zasobów lokalnych w przedsiębiorczości oraz produktów lokalnych. 

Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

Za nami dwa szkolenia z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał realizowanych w ramach operacji własnej pt. Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne. Uczestników powitał Prezes -Albert Jaworski. Szkolenia poprowadził dr. Leszek Leśniak. Szkolenia odbyły się w dniu 3 i 4 sierpnia br. w Gąsiorowie ("Młyn Gąsiorowo").

Uczestnicy szkoleń zostali zapoznani następującą tematyką:
- Włączenie społeczne, jako czynnik rozwoju lokalnej społeczności;
- Innowacje – mechanizm wspierający rozwój przedsiębiorczości na wsi;
- Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochrona środowiska warunkiem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
- Działalność gospodarcza polegająca na produkcji i sprzedaży produktów lokalnych/ regionalnych;
- Produkty lokalne/tradycyjne w systemach żywności wysokiej jakości;
- Marketing jako metoda budowy silnej marki produktów lokalnych/tradycyjnych.

W przerwie dzięki uprzejmości Pani Adriany Machanacz ("Młyn Gąsiorowo") uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą "Młyn Gąsiorowo", w tym z projektem realizowanym z środków pozyskanych za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi tj. "Rodzinny Park Rozrywki".

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w szkoleniach :)

Zdjęcia - Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości 2018.09.04
Zdjęcia - Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości 2018.09.03

 

Warsztaty z zakresu serowarstwa i wędliniarstwa

Warsztaty z zakresu przetwórstwa mleka (serowarstwo) - podsumowanie

W dniach 10-11 września br. w Gąsiorowie odbyły się dwudniowe warsztaty w zakresie przetwórstwa mleka (serowarstwo). Zajęcia poprowadził Serowar Żuławski mgr inż. technolog Krzysztof Jaworski. Uczestników powitał Prezes -Albert Jaworski.

Podczas warsztatów uczestnikom została przekazana wiedza potrzebna do samodzielnego wytworzenia różnych rodzajów sera, jak również umiejętności praktyczne potrzebne w zawodzie serowara.
Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in.: 
- Mleko i jego produkty, możliwości przetwarzania mleka w warunkach zagrodowych, wytwarzanie sera na sposób holenderski)
- Możliwości wykorzystania serwatki, wytwarzanie sera serwatkowego, wytwarzanie jogurtu
- Sztuka serowarska, wytwarzanie sera ręcznego, domowego z dodatkami smakowymi)
- Wytwarzanie sera metodą „pasta filata, czyli ser z masy parzonej)

Gouda farmerska (woorderkase), ricotta, jogurt, ser ręczny, domowy z ziołami i dodatkami smakowymi, ser z masy parzonej (parzenica żuławska), czyli mozzarella - to przykłady produktów mleczarskich, których techniki wytwarzania poznali uczestnicy warsztatów.

Na zakończenie warsztatów przeprowadzono loterię, w której nagrodzono robotami kuchennymi dwie osoby.

Pozostawiamy uczestników ze słowami prowadzącego zajęcia - Krzysztofa Jaworskiego: "Zdobytą sztukę serowarską można wykorzystać tak, aby wytwarzanie sera było nie tylko przygodą, ale również pomysłem na życie."

Warsztaty organizowane przez LGD Zielone Mosty Narwi w ramach realizacji operacji własnej pt. "Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne".

Zdjęcia - warsztaty (serowarstwo)


Warsztaty z zakresu przetwórstwa mięsa (wędliniarstwo) - podsumowanie

W dniach 13-14 września br. w Gąsiorowie odbyły się dwudniowe warsztaty w zakresie przetwórstwa mięsa (wędliniarstwo). Zajęcia poprowadził Pan Adam Węgłowski, zajmujący się w Karniewie wyrobem wędlin tradycyjnych. Uczestników powitał Prezes -Albert Jaworski.

Podczas warsztatów uczestnicy poznali podstawy sztuki wędliniarskiej, nie tylko w teorii ale w szczególności w praktyce. W ramach warsztatów uczestnicy zostali zapoznani:
- z zasadami przygotowania i doboru surowca (w tym m.in. wskazanie elementów tuszy wieprzowej do produkcji kiełbas; peklowanie mięsa);
- z zasadami obróbki mechanicznej mięsa (w tym m.in. rozdrabnianie mięsa, mieszanie, przygotowanie osłonek, nadziewanie i formowanie batonów);
- z zasadami obróbki termicznej mięsa (w tym m.in. parzenie, pieczenie, wędzenie).

Uczestnicy mieli okazję do uczestniczenia w wytwarzaniu kiełbasy domowej oraz kiełbasy krakowskiej, poznania tajników wyrobów wędzonych jak i wędlin dojrzewających.

Na zakończenie warsztatów przeprowadzono loterię, w której nagrodzono robotami kuchennymi dwie osoby.

Warsztaty organizowane przez LGD Zielone Mosty Narwi w ramach realizacji operacji własnej pt. "Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne".

Zdjęcia - warsztaty (wędliniarstwo)

 

Projekt KSOW (Litwa) pt. „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich – Wyjazd studyjno-szkoleniowy” 2018r.

Podsumowanie wyjazdu

W dniach 20-23 sierpnia 2018r. odbył się wyjazd studyjno-szkoleniowy do Wilna w ramach realizacji operacji pt. „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich – Wyjazd studyjno-szkoleniowy” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyjeździe studyjno - szkoleniowym wzięło udział 38 osób, w tym członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD, lokalni liderzy, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Partnera - LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Pierwszego dnia wyjazdu studyjno - szkoleniowego przeprowadzono zajęcia szkoleniowe, podczas których uczestnicy zostali zapoznani z tematyką: 
1.Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
2.Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego
3.Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy 
i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, 
w tym tworzenie nowych miejsc pracy
4.Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na podstawie przykładów przedstawionych przez przedstawicieli LGD na podstawie dobrych praktyk z terenu LGD.
5.Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.
6.Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.
Zajęcia zostały poprowadzone przez: Pana Prof. Dr Jana Żukovskisa z Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa, Panią Bożenę Zaborowską z Ministerstwa Rolnictwa Republiki Litewskiej, Panią Ingę Galias z Lokalnej Grupy Działania Regionu Wileńskiego oraz przez Pana Povilasa Sauleviciusa szefa sieci partnerów LGD na Litwie i kierownika LGD Orany.

Drugiego dnia wyjazdu studyjno – szkoleniowego uczestnicy udali się z wizytą do gospodarstwa produkującego sery (KASIA JANKUN FARM), gdzie zostali zapoznani z działalnością gospodarstwa, ze wskazówkami dotyczącymi produkcji serów oraz zwiedzili całe gospodarstwo. 
Następnie uczestnicy przejechali do gospodarstwa pszczelarskiego Leopoldasa Tarakeviciusa w Purnuszkach, gdzie zostali zapoznani z działalnością gospodarstwa połączoną z degustacją miodu oraz innych regionalnych specjałów.
Uczestnicy wyjazdu zapoznali się również z dziedzictwem kulturowym i historycznym Wilna. Zaprezentowane zostały dobre praktyki na podstawie zrealizowanych projektów w ramach PROW. Zapoznano się ze zrównoważonym rozwojem Wilna.

Trzeci dzień wyjazdu studyjno – szkoleniowego był kontynuacją wizyt w terenie. Uczestnicy udali się na wizytę do gospodarstwa agroturystycznego Dalgedu Sodyba. Właściciele przedstawili historię gospodarstwa oraz jego działalność. Bardzo ciekawym punktem tej wizyty były warsztaty połączone z pieczeniem chleba. Każda osoba biorąca udział miała możliwość samemu upiec swój własny chleb.
Następnie uczestnicy udali się do Trok, gdzie mieli możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym i historycznym Zamku Książąt Litewskich nad jeziorem Galve – przykładem dobrych praktyk, aktywizacją mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Ostatniego dnia wizyty na Litwie uczestnicy wyjazdu studyjno – szkoleniowego udali się na spotkanie do Litewskiego LGD rejonu Solecznickiego. Wszystkich zebranych przywitali: Mer Rejonu Solecznickiego Pan Zdzisław Palewicz oraz Przewodniczący tamtejszej LGD Pan Józef Rybak. Uczestnicy zapoznali się ze zrealizowanymi projektami i poznali dobre praktyki. Na koniec spotkania osoby reprezentujące tamtejsze LGD odpowiadali na pytania zgromadzonych, nastąpiła wymiana doświadczeń.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Rekrutacja

LGD Zielone Mosty Narwi organizuje wyjazd studyjno-szkoleniowy w ramach realizacji operacji pt. „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich – Wyjazd studyjno-szkoleniowy” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin wyjazdu: 20-23 sierpnia 2018r., miejsce: Wilno (Litwa).

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, (tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk) oraz obszarze Partnera LGD Forum Powiatu Garwolińskiego (tj. trzech przedstawicieli Partnera).

W wyjeździe studyjnym biorą udział członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD oraz inne osoby z obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi, które współpracują/są zainteresowani współpracą z LGD Zielone Mosty Narwi na rzecz celów statutowych stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacji LSR.

Zgłoszenia na wyjazd należy dokonać poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy, al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

Formularz zgłoszeniowy
plik DOC
plik PDF

Regulamin rekrutacji

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 8 czerwca 2018r. do godz. 12.00.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.Podpisana umowa

Szkolenia, seminaria, imprezy promocyjno-targowe i wyjazdy studyjne – 36 przedsięwzięć z Mazowsza otrzyma unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. To efekt konkursu rozstrzygniętego przez mazowieckie biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wsparcie trafi do 16 partnerów KSOW, w tym do LGD Zielone Mosty Narwi.

Wsparcie przyznano w ramach siedmiu działań. LGD Zielone Mosty Narwi zorganizuje wyjazd studyjno-szkoleniowy (w ramach działania Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej).

Umowę na realizację operacji podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz Prezes Albert Jaworski i Wiceprezes Paweł Grabowski.

Projekt obejmuje swoim obszarem dwie Lokalne Grupy Działania: Zielone Mosty Narwi oraz Forum Powiatu Garwolińskiego. 

Projekt stwarza możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z organizacjami, przedsiębiorcami, instytucjami. Wyjazd będzie adresowany dla członków LGD, lokalnych liderów, osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, przedsiębiorców oraz pracowników biura LGD jak również przedstawicieli Partnera. Wizyta będzie miała na celu zapoznanie jej uczestników z działalnością tamtejszej LGD. Celem projektu będzie aktywizacja mieszkańców z terenów wiejskich poprzez poznanie dobrych praktyk w czasie wizyt terenowych, zdobycie nowych umiejętności i wiedzy z  zakresu pozyskiwania środków w ramach działań Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich oraz wymiana doświadczeń.

Projekt BIEP w ramach programu Leonardo da Vinci

Zakończenie projektu Zielonych Mostów Narwi – BIEP

Ostatnie spotkanie w ramach dwuletniego projektu realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Projekty Partnerskiej zorganizował partner austriacki SPES GmbH (Austria) - SPES Zukunftsakademie (Akademia Przyszłości. 

Program spotkania był bardzo ciekawy i intensywny. Poznaliśmy nie tylko pasywny budynek SPES (miejsce zakwaterowania) i znakomitą kuchnię bazującą na lokalnych produktach, co często i głośno podkreślali nasi gospodarze, ale przede wszystkim liczne przykłady aktywności lokalnych organizacji, osób, grup – jednym słowem mieszkańców tego regionu.

Bo to mieszkańcom zależy na tym, by miejsce w którym żyją i pracują było wygodne, ciekawe i atrakcyjne. Dziś już wiedzą o tym, że nikt inny nie zrobi tego za nich, że jakość życia zależy od ich aktywności, kreatywności, inicjatywy – i co najważniejsze od współpracy, dialogu, wspólnego rozwiazywania spraw.

Partnerstwo wypracowało rezultaty przydatne do prowadzenie szkoleń na temat kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Znajdują się one na stronie projektu www.eurobiep.eu.

Partner polski przygotował prezentację (BIEP-perspektywy), która informuje o aktualnych problemach i metodach ich rozwiązania w krajach partnerów projektu. Zainteresowanych zapraszamy do pobrania jej ze naszej strony, do kontaktu z biurem lub koordynatorem projektu.

Podczas trzydniowej wizyty w Austrii poznaliśmy następujące projekty i inicjatywy: 

 1. Haus 16A/ Dom 16A
  Projekt pt. Dom 16A jest jedną z działalności Radia B 138, działa tu Rada Integracji Kirchdorf, prowadzone są różnego rodzaju akcje charytatywnych i wydarzenia kulturalne – ich celem jest budowanie atmosfery tolerancji, integracji i wspólnoty.

 2. Radio B138
  Klub „Wolne Radio B138” jest Stowarzyszeniem działającym na rzecz promocji niekomercyjnych projektów w Kremstal.

 3. Projekt Güterwege
  Stowarzyszenie "GüterWeGe" tworzy platformę dla producentów i konsumentów lokalnie produkowanej żywności. Celem stowarzyszenia jest ochrona i wspieranie rolników małoobszarowych (tzw. gospodarstw rodzinnych). Producentami żywności są gospodarstwa ekologiczne, które w sposób odpowiedzialny i zrównoważony prowadzą uprawy i chów zwierząt gospodarskich. Obecnie 16 gospodarstw oferuje ekologicznie certyfikowane produkty: chleb, jaja, mięso, nabiał, owoce, warzywa, zboża, makarony itp.

 4. Volk(s)schule Trattenbach
  Szkoła ludowa Trattenbach prowadziła zajęcia edukacyjne przez ponad 100 lat. Dziś jest  miejscem spotkań lokalnej społeczności i centrum kultury, organizowane są tu imprezy promocyjno-integracyjne straży pożarnej czy stowarzyszeń. Lokalna społeczność chce, by takie działania były dalej kontynuowane, mimo że w szkole nie prowadzi się już zajęć edukacyjnych.

 5. Regionalna waluta Neuki
  Regionalna waluta Neuki –  drukowana lub on-line – może uniezależnić od wstrząsów ekonomicznych regionalne gospodarki. Neuki “wystartował“ w czerwcu 2013 roku w Neukirchen. Dzisiaj już 27 przedsiębiorstw i producentów przyjmuje i posługuje się również tą walutą.

 6. Inicjatywa Łańcuch Pomysłów
  Łańcuch pomysłów to wielokrotnie sprawdzony proces powstawania pomysłów. Został opracowany w 2010 roku i od tego czasu wykorzystywany jest przez urzędy i przedsiębiorstwa w Liechtensteinie, Vorarlberg, Tyrolu i Górnej Austrii – polega ona na łączeniu potencjału twórczego mieszkańców i pracowników oraz promowaniu ich zaangażowania i samoorganizacja. Z pomocą narzędzi internetowych i form partycypacji społecznej udaje się wyłonić pomysłodawców, zbudować sieć współpracy i zmotywować  do zainwestowania w realizację tych pomysłów. Celem jest znalezienie takich pomysłów, które przyczyniają się do rozwiązania problemów społecznych, gospodarczych i ochrony środowiska.

 7. Otelo
  Otwarte Laboratorium Technologii  - OTELO - tworzy otwartą przestrzeń dla działań twórczych i technologicznych.  Jest otwarty dla osób w każdym wieku, jest miejscem nauki, spotkań, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.

 8. Mühlviertel Kreativ
  Celem platformy "Mühlviertel kreativ"  jest sieciowanie i wspieranie twórczych sił w regionie.  Użytkownicy platformy są oryginalni, aktywni, tworzą dzieła niepowtarzalne i wysokiej jakości.

 9. Luft*raum Linz
  Przestrzeń powietrzna  (Luft*raum Linz) to zarządzana przez lokalną społeczność „przestrzeń” w miejscowości Linz dostępna dla każdego mieszkańca i gościa. Np. Stowarzyszenie "Otelo" zaprasza na spotkania popołudniowe, na których m.in. członkowie stowarzyszenia pomogą w naprawieniu zepsutego sprzętu czy też można wziąć udział w kursie gotowania według metody slow-food; ta przestrzeń jest jak dom, w którym każdy nie tylko się dobrze czuje, ale chce tworzyć.

PREZENTACJA

Nowy projekt Zielonych Mostów Narwi - BIEP

Nowy projekt Zielonych Mostów Narwi - BIEP

W ramach programu UE "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci Projekty Partnerskiej Współpracy rozpoczęliśmy dwuletni projekt pt. "Perspektywy pozostania na wsi w perspektywie europejskiej" (Bleibeperspektiven in Europäischer Perspektive - BIEP). Projekt, którego głównym celem jest nie tylko wymiana doświadczeń między Partnerami projektu, ale przede wszystkim określenie narzędzi i metod motywujących do pozostania albo zamieszkania na wsi trwał będzie do 31 lipca 2015r. W tym czasie partnerzy spotkają się pięciokrotnie (za każdym razem w innym kraju) na warsztatach i seminariach, w trakcie których będą dyskutowali o tym - niezwykle ważnym dla rozwoju obszarów wiejskich w Europie - zagadnieniu. Poza pracą nad wypracowaniem rezultatów uczestnicy poznają najlepsze przykłady (best practice) w terenie. Zielone Mosty Narwi zaplanowały wyjazd w sumie 24 osób w ciągu czasu trwania projektu.

Naszymi partnerami są następujące organizacje:

Stichting Dag van de Regio (Holandia) - w regionie Groeningen, podobnie jak na innych obszarach wiejskich w Holandii, obserwowane są niekorzystne dla lokalnych społeczności (w tym rolników) zmiany strukturalne - nieopłacalność małych gospodarstw rolnych i małych przedsiębiorstw rybackich, bezrobocie, ucieczka młodych do miast, ale również zanikanie lokalnych tradycji i niszczenie lokalnego potencjału - czyli czynników istotnych dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jak połączyć mieszkańców regionu we wspólnym działaniu, jak połączyć pozornie różne interesy rolników, konsumentów, producentów i samorządów - nad tym tematem pracuje organizacja Stichting Dag van de Regio od 8 lat. Dziś Groningen uważany jest w Holandii za modelowy przykład regionalnego rozwoju.

SPES GmbH (Austria)
- SPES Zukunftsakademie (Akademia Przyszłości) prowadzi edukację i działania, które są odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności, ale równocześnie wychodzą daleko poza region. Jednym z ważnych działań jest budowanie partnerstw prywatno-publiczno-społecznych uznawanych za siłę napędową regionalnego rozwoju. SPES założyło (i jest właścicielami 100 osób) - jest to instytucja o charakterze non-profit. Pięć zespołów opracowuje oferty szkoleniowe i prowadzi projekty tematyczne w takich dziedzinach jak: sieciowanie gmin i regionów, gospodarka przyszłości, praca w okresie przestawiania, przedsiębiorczość, akademia rodzinna.

Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e.V. (Niemcy) - głównym celem działań są zrównoważony rozwój i wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. Od 2001 roku organizacja promuje idee Dnia Regionów. Rocznie ponad 140 lokalnych wydarzeń (festynów i imprez) w Sachsen-Anhalt przekazuje informacje i wiedzę nt. powiązań między regionalnym, zrównoważonym rozwojem a ochroną środowiska, przyrody, dziedzictwem kulturowym i kulinarnym, czy świadomą i odpowiedzialną postawą konsumenta

Bundesverband der Regionalbewegung e.V. (Niemcy) - już nazwa organizacji - Krajowy Związek na Rzecz Ruchu Regionów wskazuje na to, że tu właśnie narodziła się idea i inicjatywa promowania zrównoważonego rozwoju poprzez działania w regionie i dla regionu. Wszystko zaczęło się od festynów dożynkowych, popularnych w całych Niemczech; dziś są one nie tylko okazją to świętowania plonów, ale również do promowania zachowań ekologicznych, chroniących przyrodę i środowisko, klimat, do promowania rolnictwa ekologicznego, lokalnego produktu, tradycji i dziedzictwo kulturowe, no i oczywiście do promowania zdrowego i jakościowego stylu życia.

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys (Finlandia) - LGD w południowowschodniej Finlandii, którego głównym celem jest podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zrównoważone rolnictwo, ochronę środowiska i przyrody oraz promocję dziedzictwa kulturowego, lokalnego rzemiosła i wiejskiej turystyki.

Pierwszym wydarzeniem w projekcie będzie spotkanie w Holandii, które odbędzie się 25-28 listopada. Podczas warsztatów omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: opieka nad osobami starszymi na wsi, perspektywy pozostania na wsi, dostęp do szerokopasmowego Internetu, przeciwdziałanie wyludnianiu się wsi, propozycje zamieszkania na wsi dla ludzi młodych.

Relacja z pobytu w Holandii

I spotkanie Partnerstwa BIEP w relacji Zbigniewa Tołłoczki.

Jesień 2013 r. w Amsterdamie, Groningen, Winschoten, Bad Nieuweschans
Samolotem z Warszawy Okęcia do Amsterdamu, to kwestia 2 godzin podniebnej podróży, włącznie z kołowaniem po płycie lotniska. Widok z wysokości 12 kilometrów jest przepiękny, a powierzchnia obłoków obserwowana z drugiej strony, przypomina zaśnieżony, roziskrzony blaskiem słonecznym, nierówny teren Arktyki albo Antarktydy; tylko wysiąść i pospacerować. Kto bardzo dawno nie przechodził kontroli na lotnisku, a wybiera się w drogę musi wiedzieć, że bagaż i wszystko co ma przy sobie zostanie prześwietlone, a przez kontrolną bramkę przechodzi się bez kurtki, marynarki, swetra, paska od spodni i bez butów, tak bez butów - widok niebywały. Komu źle z oczu patrzy, albo ma trefny wygląd, „badany” jest wyjątkowo szczegółowo - rączki w bok i obmacywanko nawet kołnierza koszuli. Po takim sprawdzeniu pasażerów, podróżny na pokładzie samolotu czuje się bezpieczniejszy, reszta to zaufanie do techniki i umiejętności pilotów. Jako członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi”, dziennikarz oraz rolnik, wraz z czterema osobami reprezentującymi środowisko rolnicze, miałem przyjemność być podejmowanym bardzo gościnnie przez Holendrów i uczestniczyć z reprezentantami Niemiec, Austrii i Finlandii w pierwszym spotkaniu partnerstwa projektu pt. BIEP (Perspektywy pozostania na wsi) realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Celem projektu jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat aktualnej sytuacji obszarów wiejskich; w Holandii głównymi tematami były problemy demograficzne, ucieczka młodych ze wsi i organizacja opieki nad osobami starszymi na wsi. 

Więcej PDF
Program
Wykłady:
Demografia - 2013
Bleibe presentatie 27 nov 2013 Duitse vertaling - Hans de Wolff

Relacja z pobytu w Niemczech

II spotkanie Partnerstwo BIEP w relacji uczestniczki wyjazdu Ewy Sieniarskiej:

W kwietniu 2014 roku partnerstwo gościło w Saksonii-Anhalt na zaproszenie dwóch organizacji niemieckich: Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e.V. i Bundesverband der Regionalbewegung e.V.
 
Saksonia-Anhalt powstała przez administracyjne połączenie części dawnej pruskiej prowincji Saksonia z dawnym Anhalt i częściami dawnego księstwa Brunszwiku. W latach 1945-1990 znajdowała się w granicach NRD. Po transformacji, ten kiedyś kwitnący i bogaty region, stał się najbiedniejszą częścią Niemiec i boryka się z wieloma problemami społecznymi i gospodarczymi. Bardzo dużo osób, zwłaszcza młodych i wykształconych kobiet opuściło te tereny i obecnie rejon ten należy do jednego z mniej zaludnionych w Niemczech.
 
Tereny Saksonii-Anhalt to często bardzo żyzne ziemie, jedne z najlepszych w Europie. Rolnictwo kwitło tu już w neolicie. Masowo wycinano lasy, żeby mieć jak najwięcej ziemi pod uprawy. Już w średniowieczu nie było tu prawie wcale lasów. W wieku XIX, podobnie jak i w XX, uprawiano głównie buraki cukrowe i pszenicę. W wieku XIX były tu duże monokultury. Skala tego zjawiska powiększyła się po wojnie wraz z przejęciem majątków przez komunistów i nastaniem ery kołchozów.
 
Produkcja buraka cukrowego jest bardzo energochłonna, a ponieważ lasy zostały już wcześniej wycięte, zaczęto rozwijać wydobycie węgla brunatnego. To spowodowało rozwój przemysłu maszynowego i industrializację. Obecnie tereny te zamieszkuje 2,3 mln ludzi i nie są w stanie wyżywić się z rolnictwa. Ziemia jest zajęta pod uprawy rzepaku i kukurydzy na biopaliwo. Krajobraz z wiatrakami został urozmaicony olbrzymimi biogazowniami. Do tego dochodzą gigantyczne fermy trzody chlewnej, wydzielające fetor. Każdego dnia Niemcy tracą 7 ha tej najżyźniejszej ziemi pod budownictwo: dróg, autostrad, hal magazynowych, olbrzymich centrów handlowych i logistycznych. Ziemia zostaje zaasfaltowana i zabetonowana. Problemem staje się też utrzymanie autostrad – to kolejne gigantyczne koszty.
Gospodarze spotkania przedstawili nam kilka cennych inicjatyw społecznych w  regionie Saksonia-Anhalt.

Więcej PDF
Program

Relacja z pobytu w Finlandii

Partnerzy projektu BIEP spotkali się po raz czwarty w Lappeenranta (południowo-wschodnia Finlandia, region największego jeziora Saimaa) w dniach od 4 do 7 września. Tematem przewodnim spotkania była turystyka wiejska, wykorzystanie potencjału kulturowego oraz współpraca między samorządem a lokalną społecznością i organizacjami pozarządowymi.
 
Finlandia zachwyca jeziorami (jest ich ponad sto tysięcy) i lasami (85 proc. powierzchni), a w lasach o tej porze roku - grzyby. Polska grupa nie mogła się nacieszyć dorodnymi borowikami zebranymi tuż na skraju lasu…
 

TOP