Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Projekt współpracy: Lokalna Akademia Kompetencji - LAK 2018/2019

O projekcie

Projekt współpracy pt. Lokalna Akademia Kompetencji (akronim: LAK) obejmuje swoim obszarem dwie Lokalne Grupy Działania: Zielone Mosty Narwi oraz Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD. W celu właściwej realizacji projektu zawarta została Umowa partnerska, określającą założenia, obowiązki Partnerów w ramach projektu współpracy. Projekt ma za zadanie umożliwić mieszkańcom obszarów partnerskich LGD doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji zawodowych poprzez korzystanie z dostępnych w ramach projektu szkoleń, kursów. Projekt stwarza możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z organizacjami, przedsiębiorcami, instytucjami z terenu różnych województw poprzez realizację wyjazdów studyjnych. Wizyty mogą skutkować przeniesieniem na własny teren pomysłów oraz rozwiązań innowacyjnych z zakresu przedsiębiorczości.

W ramach realizacji operacji LGD Zielone Mosty Narwi oferuje:

  • Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał,
  • Kurs: operator koparko-ładowarki,
  • Wyjazd studyjny.

Głównym celem operacji LAK jest wzrost umiejętności przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych mających wpływ na sytuację mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze objętym działaniem Partnerskich LGD poprzez realizację kursów oraz szkoleń.

Szczegółowy wykaz zadań objętych operacją:
1. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej operacji poprzez:ogłoszenia w prasie drukowanej; utworzenie oraz wdrożenie strony internetowej projektu; zamieszczenie tablic promocyjnych z kodem QR w siedzibach gmin obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.
2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał (tym również zagadnienia dotyczące innowacji oraz ochrony środowiska i zmian klimatu). Miejsce szkolenia: Hotel Nosselia, Krzyczki Szumne 44, 05-190 Nasielsk. Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
3. Przeprowadzenie kursu na operatora koparko-ładowarki. Uczestnicy w ramach kursu mają zapewnione pokrycie kosztów szkolenia, egzaminu oraz badania lekarskie do kursu. Czas trwania kursu: 134 godziny. 
4. Organizacja wyjazdu studyjnego dla LGD Zielone Mosty Narwi (Miechów). Uczestnicy mają zapewnione noclegi, wyżywienie, autokar, wyjazdy terenowe na obszarze LGD MSGJ.

strona projektu

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości

 Za nami kolejne zadanie zrealizowane w ramach projektu współpracy - szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał. Uczestników powitał Prezes -Albert Jaworski. Szkolenie poprowadził dr. Leszek Leśniak. Szkolenie odbyło się w dniu 12 stycznia w Krzyczkach Szumnych ("Hotel Nosselia").


Uczestnicy zostali zapoznani następującą tematyką:
- Włączenie społeczne, jako czynnik rozwoju lokalnej społeczności;
- Innowacje – mechanizm wspierający rozwój przedsiębiorczości na wsi;
- Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochrona środowiska warunkiem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
- Działalność gospodarcza polegająca na produkcji i sprzedaży produktów lokalnych/ regionalnych;
- Produkty lokalne/tradycyjne w systemach żywności wysokiej jakości;
- Marketing jako metoda budowy silnej marki produktów lokalnych/tradycyjnych.

Osoby uczestniczące w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości wzięły udział w rekrutacji na kurs operatora koparko-ładowarki. Podczas szkolenia w drodze losowania wyłoniono 32 osoby do udziału w kursie na operatora koparko-ładowarki. Również w drodze losowania została utworzona lista rezerwowa.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i uczestnictwo w szkoleniu :)

Zdjęcia

strona projektu

 

Wyjazd studyjny do Miechowa (obszar działania Partnera projektu)

W dniach 12-14 grudnia 2018r. odbył się wyjazd studyjny LGD Zielone Mosty Narwi do Miechowa (obszar działania Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD) w ramach projektu współpracy „Lokalna Akademia Kompetencji – LAK.

W wyjeździe studyjnym wzięło udział 43 osoby, w tym członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD oraz inne osoby z obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi.

W ramach wyjazdu studyjnego odbyły się wizyty na obszarze działania Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD:

- Prezentacja gospodarstwa rolnego – produkcja kapusty kiszonej
- Wizyta w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Charsznicy, farma ogniw fotowoltaicznych
- Wizyta w Szkole Podstawowej Nr 2 w Miechowie, demonstracja ogrzewania obiektów szkolnych pompami ciepła i kolektory słoneczne.
- Prezentacja dobrych praktyk w zakresie energii odnawialnych. (Wizyta na basenie, grota solna, kręgielnia - energia odnawialna, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Spotkanie z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady).
- Zapoznanie się z dziedzictwem kulturalno-historycznym Miechowa. (Zwiedzanie Bazyliki Mniejszej i Muzeum).
- Zapoznanie się z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym Gminy Racławice (wieża widokowa, ścieżka zdrowia, ogrody).
- Prezentacja dobrych praktyk w zakresie produktów lokalnych (gospodarstwo ekologiczne - Produkcja ziół. Gmina Słaboszów).
- Wizyta na oczyszczalni ścieków - produkcja biogazu
- Zapoznanie z dziedzictwem kulturowo-historycznym Gminy Racławice.  

Zdjęcia

strona projektu

Kurs operator koparko-ładowarki

W okresie styczeń-luty 2019r. odbył się Kurs na operatora koparko-ładowarki. W kursie uczestniczyło 32 osoby, które wyłoniono w drodze losowania spośród osób uczestniczących w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości. Kurs obejmował pokrycie kosztów badania lekarskiego do kursu, szkolenia (w tym: zajęcia teoretyczne i praktyczne) oraz egzaminu.
Wszyscy uczestnicy zdali egzamin. Gratulujemy! :)

Zdjęcia

TOP