Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Gmina Pułtusk

Gmina Pułtusk jest gminą miejsko-wiejską, położoną w powiecie pułtuskim w północnej części województwa mazowieckiego w odległości ok. 60 km od Warszawy na pograniczu Wysoczyzny Ciechanowskiej i Niziny Kurpiowskiej oraz na zachodnim skraju Puszczy Białej. Graniczy z gminami powiatu pułtuskiego: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Winnica, Zatory oraz z gminami powiatu makowskiego: Szelków i Karniewo. Gmina zajmuje obszar 13 372 ha (133,7 km2). Na terenie gminy występuje 22 sołectwa

( Sołectwa: Białowieża, Boby, Chmielewo, Głodowo, Gnojno, Grabówiec, Gromin, Jeżewo, Kacice, Kleszewo, Kokoszka, Lipa, Lipniki Nowe, Lipniki Stare, Moszyn, Olszak, Pawłówek, Płocochowo, Ponikiew, Przemiarowo, Szygówek, Trzciniec, Zakręt.) i zamieszkuje obecnie 23 625 mieszkańców, w tym: 19 049 w mieście i 4 567 (stan na 31.12.2006 r.) na terenach wiejskich. Centralną częścią Gminy jest miasto Pułtusk, które otoczone jest terenami wiejskimi. Pułtusk jest także stolicą powiatu pułtuskiego i siedzibą władz powiatowych.

Burmistrzem Miasta Pułtusk jest Wojciech Dębski
Siedziba Urzędu Miasta i Gminy: 06-100 Pułtusk
ul. Rynek 41
tel. 23 692-03-91; faks 23 692-42-96

Przyroda i Rolnictwo

Cały teren gminy wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski czyli obszaru o relatywnie czystym powietrzu atmosferycznym w stosunku do średniej ogólnopolskiej oraz unikatowych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych. W rejestrze prawnie chronionych Pomników Przyrody wpisano 5 obiektów przyrodniczych znajdujących się na terenie gminy Pułtusk ? 2 dęby szypułkowe, topola biała we wsi Szygówek, dąb szypułkowy we wsi Ponikiew oraz dąb szypułkowy we wsi Grabówiec. W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajdują się: zabytkowy park podworski w Kacicach i park zamkowy w Pułtusku. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje ponad połowę powierzchni gminy bez centralnej części miejskiej. Znaczna część gminy objęta jest obszarem węzłowym o znaczeniu międzynarodowym w ramach sieci ECONET. Lasy i grunty leśne stanowią ponad 10% ogólnej powierzchni gminy.

Tło historyczne

W historii 1000 letniego miasta szczególnie zapisał się wiek XVI, określany jako ?Złoty Wiek?. Był to okres mecenatu biskupów płockich, rozkwitu gospodarki i kultury. Pułtusk był trzecim co do znaczenia miastem na Mazowszu, powstała tu pierwsza na Mazowszu drukarnia, założono kolegium jezuitów. Mieszkańcy brali czynny udział w powstaniach narodowych. Działania wojenne 1914-1918 zahamowały rozwój miasta. W latach II Rzeczypospolitej chlubą miasta były szkoły: Gimnazjum Męskie im. P. Skargi i Gimnazjum Żeńskie im. Klaudyny Potockiej. Prężnie rozwijało się życie teatralne i czasopiśmiennictwo. Rozwój miasta przekreślony został przez wybuch II wojny światowej. W powojennej historii ważnym wydarzeniem było przekazanie w 1989 roku pułtuskiego zamku na siedzibę Domu Polonii.

Obiekty związane z kulturą

Szansę na rozwój Pułtuska przyniosło utworzenie w 1994r. Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku i Centrum Akademickiego. Dom Polonii propaguje model turystyki i dlatego oferuje gościom zagranicznym różnego rodzaju kursy: staropolskich tańców, wiedzy o folklorze, polskiej kuchni. Dziedziniec i zabytkowe wnętrza zamku są miejscem organizowania nastrojowych koncertów, wieczorów poezji, spektakli, a także imprez o tematyce historycznej (turniejów, balów w strojach ludowych, widowisk). W Pułtusku działa również zespół pieśni i tańca należący do Cepelii, założony w 1979 r., regionalny zespół ?Cepelia-Puszcza Biała? ? mający w programie pieśni, tańce i tradycyjne obrzędy Kurpiów z terenu Puszczy Białej oraz zespół dziecięcy ?Tęcza?. Warto również pamiętać że w mieście Pułtusk znajdują się następujące placówki naukowe :
- Wyższa Szkoła Humanistyczna,
- Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Pułtusku,
- Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
- Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. S. Herbsta w Warszawie Stacja Naukowa w Pułtusku.
Placówki naukowe inicjują, rozwijają badania naukowe, gromadzą źródła historyczne. Trwałym elementem zagospodarowania gminy Pułtusk są zasoby dziedzictwa kulturowego świadczące o ciągłości dorobku wielu pokoleń. Prężnie działają placówki kultury na terenie Gminy. Jedną z nich jest Miejskie Centrum Kultury i Sztuki z kinem ?Narew?, którego geneza sięga 1910 roku. Jest ono jedną z najstarszych placówek tego typu na obszarze województwa mazowieckiego. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki organizuje wystawy w nowo utworzonej Galerii Edukacyjnej ?4 strony świata?, w której przy współpracy z ambasadami i instytucjami różnych państw prezentowana jest kultura i sztuka z różnych stron świata. Funkcjonuje także Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, w której skład wchodzą: Filia Biblioteczna Nr 1 (osiedle Popławy w Pułtusku), Filia Biblioteczna Nr 2 (osiedle Tysiąclecia w 26 Pułtusku), Filia Biblioteczna Nr 3 (osiedle Na Skarpie w Pułtusku) oraz Filia Biblioteczna w Przemiarowie. W Pułtusku działa Muzeum Regionalne z cennymi zbiorami zabytków archeologicznych i rzemiosła artystycznego. Muzeum posiada interesujący zespół kartograficzny z Mazowsza, 11 okazów meteorytów, eksponaty związane z kulturą ludową Puszczy Białej. Na terenie Gminy znajduje się szereg obiektów wpisanych do rejestru zabytków najważniejsze z nich to: Bazylika Kolegiacka pw. Św. Mateusza, najdłuższy rynek miejski w Europie (400m) z klasycystycznymi kamienicami w Pułtusku, Zamek Biskupów Płockich (dziś Dom Polonii) z XIV-XVI w., kaplica Św. Marii Magdaleny z XVI w., gotycka Wieża Ratusza z XVI w., Kościół pw. Św. Piotra i Pawła z XVIII w., dawny kościół NP Marii (dziś siedziba Archiwum Państwowego), kościół Św. Józefa i klasztor poreformacki z XVIII w., kościół Św. Krzyża z XVI

TOP