Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Gmina Pokrzywnica

Gmina Pokrzywnica położona jest w południowej części powiatu pułtuskiego. Powierzchnia gminy wynosi 122 km2 i jest zamieszkiwana przez 4705 osób (stan na 31.12.2006). Gmina posiada 33 sołectwa (Budy Ciepielińskie, Budy Obrębskie, Budy Pobyłkowskie, Ciepielin, Dzbanice, Dzierżenin, Gzowo, Karniewek, Kępiaste, Klaski, Koziegłowy, Łępice, Łosewo, Łubienica, Łubienica-Superunki, Mory, Murowanka, Nowe Niestępowo (z wsią Niestępowo Włościańskie tworzy sołectwo Niestępowo), Obręb, Obrębek, Olbrachcice, Piskornia, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe, Pogorzelec, Pokrzywnica, Pomocnia, Strzyże, Świeszewo, Trzepowo, Witki, Wólka Zaleska, Zaborze)w tym 35 miejscowości.

Wójtem gminy Pokrzywnica jest Adam Dariusz Rachuba
Siedziba Urzędu Gminy: 06-121 Pokrzywnica
al.Jana Pawła II 1 tel. 23 691-87-21; faks 23 691-85-55

Przyroda i rolnictwo

Gmina ma wybitnie charakter rolniczy. Graniczy z gminami: Pułtusk, Winnica, Serock, Zatory. Przez teren gminy Pokrzywnica przepływa rzeka Narew oraz jej dopływy: Niestępówka, Klusówka i Pokrzywnica. Pas nadnarwiański charakteryzuje się wysokimi wartościami przyrodniczymi i stanowi wyjątkowe bogactwo fauny i flory. Obszar gminy położony w dolinie dolnej Narwi jest predysponowany do rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku. Jest to malowniczy rejon o nieprzeciętnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, dolnego biegu rzeki Narew, II i III kategorii atrakcyjności turystycznej. Rozwija się turystyka krajoznawcza, letniskowo-wypoczynkowa i specjalistyczna (ekoturystyka i wędkarstwo). W znacznej części jest to teren rekreacyjny dla mieszkańców Warszawy. Znajduje się tu około 2000 działek rekreacyjnych. Przeważająca część gminy Pokrzywnica, położona na prawym brzegu Narwi. Część powierzchni gminy (centralną i zachodnią) zajmuje pofalowana wysoczyzna morenowa. Wzniesienia moren czołowych w rejonie Gór Pobyłkowskich wznoszą się nawet 30 m nad poziom wysoczyzny (do 130 m n.p.m.). Z kolei wschodnia część gminy położona wzdłuż tarasów zalewowych Narwi charakteryzuje się również znacznym zróżnicowaniem rzeźby terenu ale innego pochodzenia - stromymi zboczami dolinek rzecznych wpadających do Narwi i samej Narwi. Stwarza to korzystne warunki dla turystyki i rekreacji. Dolina Narwi została uznana za korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym, głównie ze względu na bytowanie ptactwa wodnego. 1348 ha powierzchni gminy pokrywają lasy (11.1 % powierzchni). W gminie Pokrzywnica, w rejonie Dzierżenina i Pogorzelca istnieją udokumentowane złoża kruszywa naturalnego o znaczeniu regionalnym oraz szacunkowe o znaczeniu perspektywicznym na gruntach wsi Karniewek, Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska, Pokrzywnica i Trzepowo. W pobliżu wsi Budy Obrębskie, Trzepowo oraz Pobyłkowo znajdują się udokumentowane i perspektywiczne złoża surowców ceramicznych.

Tło historyczne

Najstarsze ślady bytności człowieka na terenie objętym teraz granicami administracyjnymi gminy pochodzą z epoki kamiennej, z okresu neolitu i związane są z kulturą ceramiki sznurowej (ok. 2500 - 1800r. p.n.e.). Przez obszar obecnej gminy przebiegały dwa duże, dawne trakty: Serock -Przasnysz przez Pokrzywnicę oraz Serock - Pułtusk przez Strzyże i Łubienicę (wg. map z XVI w.). Główny układ drożny gminy nie zmienił się od średniowiecza.
Obiekty związane z kulturą
W szeregu miejscowości gminy zachowało się sporo obiektów zabytkowych, z których jedynie niewielka ilość została wpisana do rejestru zabytków. Wśród obiektów zabytkowych większość stanowią budynki mieszkalne i gospodarskie, powstałe na początku XX w. (około 50 sztuk). Obiekty wpisane do rejestru zabytków: W Gzowie - osada wczesnośredniowieczna XI ? XII w, w Koziegłowach osada wczesnośredniowieczna, w Niestępowie znajduje się podworski park zabytkowy, poza nim na terenie gminy było wiele zabytków podworskich. Z tych, które być może są jeszcze do identyfikacji, należy wymienić zespoły podworskie w : 25 Dzbanicach, Gzowie, Łępicach, Łosewie, Łubienicy, Obrębku, Olbrachcicach, Pobyłkowie Nowym i w samej Pokrzywnicy.

TOP