Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Obszar działania

Obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi

Obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi

LGD Zielone Mosty Narwi działa na terenie powiatu pułtuskiego i okolicznych.

POWIAT PUŁTUSKI
Trochę historii

Pierwsze wzmianki o istnieniu powiatu pułtuskiego pochodzą z 1797 roku, gdy jako część terenów wcielonych do państwa Pruskiego podzielono na powiaty tzw. departament płocki ze stolicą w Płocku.

Pułtusk jedno z najstarszych polskich miast (za panowania pierwszych Piastów - gród obronny), prawdopodobnie uzyskał pierwszą lokację w 1257 r. Na początku XIII wieku Pułtusk został prawdopodobnie oddany  w uposażenie biskupstwa płockiego przez Konrada Mazowieckiego. Kasztelania pułtuska obejmowała ponad 60 wsi, gaje i lasy. Przedtem Pułtusk musiał stanowić część państwowej sieci grodowej. Wsie służebne były prawdopodobnie odziedziczone po czasach, gdy Pułtusk był grodem książęcym. Nazwy wsi być może wiążą się ze specjalizacją pracy: Drwale, Kowale, Bartodzieje, Psary, Skórniki, Rybitwy, Bobrowiec, Kuchary czy Winnica. Pułtusk odgrywał też centralną rolę w obronie starego Mazowsza od wschodu, położony na drodze nadnarwiańskiej ku Prusom, krzyżującej się ze szlakiem wojskowo-handlowym z Wyszogrodu i Płocka na wschód. Po przejściu w ręce biskupie Pułtusk utrzymał charakter grodowy. Rozwój miasta hamowały najazdy Litwinów i Jaćwingów. Bardzo dynamiczny rozwój Pułtuska nastąpił w XV w., gdy miasto stało się rezydencją biskupów płockich. W 1440 r. z ich inicjatywy w Pułtusku otwarto szkołę kolegiacką, w której wykładowcami byli akademicy krakowscy. Na pułtuskim zamku był przechowywany najstarszy zachowany do naszych czasów relikt średniowiecznej sztuki rękopiśmiennej z XI w. tzw. ?Złoty Kodeks Pułtuski". Tu też powstała pierwsza na Mazowszu drukarnia. W 1594 r. w Pułtusku utworzono pierwsze w diecezji płockiej Seminarium Duchowne. Miasto nazwane było ?mazowieckim grodem żaków".

Gmina Gzy

Gmina Gzy zajmuje obszar 10.444 ha. Graniczy z 6 gminami tj. Karniewo, Pułtusk, Winnica, Świercze, Sońsk i Gołymin-Ośrodek. Położona jest w powiecie pułtuskim, w województwie mazowieckim. Rozciąga się z północy na południe na długości 13 km, ze wschodu na zachód na długości 15 km. Odległość do miasta Ciechanowa w linii prostej wynosi ok. 20 km. Siedzibą gminy jest centralnie położona miejscowość Gzy. Teren gminy zamieszkuje 4100 mieszkańców (stan na 31.12.2006).

Gmina Nasielsk

Miasto i gmina Nasielsk położone są na Równinie Mazowieckiej, w województwie mazowieckim. Gmina Nasielsk położona jest ok.50 km od Warszawy i przynależy do powiatu Nowy Dwór Mazowiecki. Graniczy z gminami: Joniec, Nowe Miasto, Świercze, Winnica, Serock, Pomiechówek i Zakroczym. Siedzibą gminy jest miasto Nasielsk, zlokalizowane centralnie w stosunku do jej obszaru. Miasto Nasielsk liczy sobie 7419 mieszkańców, natomiast gmina 11960, co łącznie daje liczbę 19 379 (stan na 31 grudnia 2006 r.).

Gmina Obryte

Gmina Obryte jest jedną z 7 gmin powiatu pułtuskiego i położona jest w północno ? wschodniej jego części, a centralno - północnej części województwa mazowieckiego. Zajmuje obszar 139,7 km2 co stanowi 16,9 % powierzchni powiatu. Północną granicę gminy wyznacza rzeka Narew na długości 15 km. Na terenie gminy zamieszkuje 4826 osób (31.12.2006)

Gmina Pokrzywnica

Gmina Pokrzywnica położona jest w południowej części powiatu pułtuskiego. Powierzchnia gminy wynosi 122 km2 i jest zamieszkiwana przez 4705 osób (stan na 31.12.2006). Gmina posiada 33 sołectwa (Budy Ciepielińskie, Budy Obrębskie, Budy Pobyłkowskie, Ciepielin, Dzbanice, Dzierżenin, Gzowo, Karniewek, Kępiaste, Klaski, Koziegłowy, Łępice, Łosewo, Łubienica, Łubienica-Superunki, Mory, Murowanka, Nowe Niestępowo (z wsią Niestępowo Włościańskie tworzy sołectwo Niestępowo), Obręb, Obrębek, Olbrachcice, Piskornia, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe, Pogorzelec, Pokrzywnica, Pomocnia, Strzyże, Świeszewo, Trzepowo, Witki, Wólka Zaleska, Zaborze)w tym 35 miejscowości.

Gmina Pomiechówek

Gmina Pomiechówek położona jest w powiecie nowodworskim, w odległości 42 kilometrów od Warszawy i 9 km od stolicy powiatu - Nowego Dworu Mazowieckiego. Powierzchnia gminy Pomiechówek wynosi 102,66 km2 (według stanu na dzień 1.01.2007). Obszar gminy zamieszkuje 8767 osób (stan na 31.12.2006 r.), co kształtuje gęstość zaludnienia na poziomie 83 mieszkańców na km2.

Gmina Pułtusk

Gmina Pułtusk jest gminą miejsko-wiejską, położoną w powiecie pułtuskim w północnej części województwa mazowieckiego w odległości ok. 60 km od Warszawy na pograniczu Wysoczyzny Ciechanowskiej i Niziny Kurpiowskiej oraz na zachodnim skraju Puszczy Białej. Graniczy z gminami powiatu pułtuskiego: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Winnica, Zatory oraz z gminami powiatu makowskiego: Szelków i Karniewo. Gmina zajmuje obszar 13 372 ha (133,7 km2). Na terenie gminy występuje 22 sołectwa

Gmina Świercze

Gmina Świercze położona w zachodniej części powiatu pułtuskiego zajmuje 93,04 km2 co stanowi 11,22 % ogólnej powierzchni powiatu. Gminę zamieszkuje 4 825 (stan na 31.12.2006 r.) mieszkańców, tj. 9,5% ogólnej liczby powiatu (3 miejsce pod względem zaludnienia wśród 7 gmin powiatu) i ok. 0,1% ludności województwa mazowieckiego.

Gmina Winnica

Gmina Winnica zajmuje obszar 11 509 ha. Graniczy z 6 gminami tj. Gzy, miastem-gminą Pułtusk, Pokrzywnica, Serock, miastem-gminą Nasielsk i Świercze. Rozciąga się z północy na południe na długości ok. 17,5 km a ze wschodu na zachód 10,6 km . Oddalona jest około 50 km od m. Warszawy ok. 10 km od m. Pułtuska i ok. 40 km od m. Ciechanowa. Siedzibą gminy jest centralnie położona miejscowość Winnica. Gmina posiada korzystne powiązania komunikacyjne drogą wojewódzką nr 619

Gmina Zatory

Gmina Zatory zajmuje południowo-wschodnią część powiatu pułtuskiego. Powierzchnia gminy wynosi 12 162 ha, w tym 7 198 ha użytków rolnych i 3 935 ha lasów. W 26 sołectwach (Borsuki-Kolonia, Burlaki, Cieńsza, Ciski, Dębiny, Drwały, Gładczyn, Gładczyn Rządowy, Gładczyn Szlachecki, Kruczy Borek, Lemany, Lutobrok, Lutobrok-Folwark, Mierzęcin, Mystkowiec-Kalinówka, Mystkowiec-Szczucin, Nowe Borsuki, Pniewo, Pniewo-Kolonia, Przyłubie, Stawinoga, Śliski, Topolnica, Wiktoryn, Wólka Zatorska, Zatory) mieszka 4780 mieszkańców (31.12.2006r.).

TOP