Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Usługi bezpłatnego doradztwa w ramach naboru wniosków

on wtorek, 20 maj 2014 07:31.

LGD Zielone Mosty Narwi informuje, że w związku z naborem wniosków (na działania:Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie, Małe projekty) można korzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapisywania się na indywidualne spotkania z doradcą pod nr tel. 502 240 357.

Harmonogram dyżurów doradcy.

Audycja w Radio OKO Ostrołęka

on wtorek, 13 maj 2014 10:31.

W dniu 13 maja 2014 zawitała do nas dziennikarka Radio OKO Ostrołęka - Pani Marta Mierzejewska. Skąd ta wizyta? Pani Marta wyjaśniła nam, że na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza nagrywa audycję o projektach zrealizowanych z środków uzyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W tym temacie mamy wiele przykładów, o których z pasją opowiadała Karolina Anuszkiewicz- Koordynator ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w biurze LGD Zielone Mosty Narwi. W ramach osi 4 LEDER PROW 2007-2013 przeprowadziliśmy już 7 naborów, w których przyjęliśmy 415 wniosków z następujących działań: Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Odnowa i rozwój wsi. Audycja już jutro w Radio OKO Ostrołęka.

Nowy Nabór!

on poniedziałek, 12 maj 2014 17:34.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działań:

  • Małe Projekty
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nabór wniosków trwa od 28 maja do 10 czerwca 2014r.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

W związku z naborem wniosków można będzie korzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapisywania się na indywidualne spotkania z doradcą. Harmonogram dyżurów doradcy zostanie zamieszczony w najbliższych dniach.

 

Lista laureatów – LSR w projektach

on poniedziałek, 05 maj 2014 06:23.

Miło jest nam poinformować, że Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu LSR w projektach, dotyczącego projektów zrealizowanych ze środków finansowych uzyskanych za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez LGD Zielone Mosty Narwi.

Lista laureatów

Konkurs Fotograficzny – Piękno obszaru LGD

on piątek, 18 kwiecień 2014 09:29.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie fotograficznym Piękno obszaru LGD.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne mające miejsce stałego zamieszkania (zameldowania) na obszarze LGD Zielone Mosty Narwi (obszar gminy Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk) z wyłączeniem osób, o których mowa w punkcie A.2 Regulaminu Konkursu.

Konkurs ma na celu ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru oraz architektury na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi (tj. obszar gminy Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk) oraz upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki, przyroda, architektura oraz piękne miejsca znajdujące się na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi (tj. obszar gminy Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk).

Formularze konkursowe wraz ze zdjęciami zapisanymi w formacie JPG na płycie CD lub DVD można przesyłać od 18 kwietnia do 16 września 2014r.

Zgłoszenie fotografii do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w regulaminie Konkursu oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie zgłoszone w konkursie zostały wykonane osobiście, a w przypadku zawarcia na zdjęciach wizerunku ludzi uzyskano zgodę na rozpowszechnianie go.

Konkurs jest podzielony na 9 równoległych części, w których zostanie przyznane po jednej nagrodzie głównej (przewidziane jest 9 nagród głównych – telefonów komórkowych). Dodatkowo zostanie przyznane 20 wyróżnień (20 nagród pocieszenia – walizki podróżne) spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.

W czasie trwania Konkursu każdy uczestnik może zgłosić się do konkursu tylko raz w jednej z dziewięciu gmin objętych konkursem.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie można dokonać poprzez:

  • wysłanie listowne wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami zapisanymi na nośniku elektronicznym (CD/DVD), z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” na adres: Zielone Mosty Narwi Lokalna Grupa Działania, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica;
  • dostarczenie osobiście wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami zapisanymi na nośniku elektronicznym (CD/DVD) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” do Biura LGD Zielone Mosty Narwi, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica;

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w Biurze LGD lub ze strony www.zielonemostynarwi.pl, a następnie należy wypełnić wszystkie pola drukowanymi literami.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszeń i przebiegu konkursu w Regulaminie Konkursu.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Ogłoszenie

TOP