Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Start portalu KSOW+

on piątek, 14 lipiec 2023 07:14.

Jednostka Centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich informuje, że wraz z inauguracją działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+, z dniem 1 lipca 2023 roku uruchomiony został portal KSOW+: ksowplus.pl

Portal jest podzielony na cztery główne sekcje tematyczne (transfer wiedzy i innowacje, rolnictwo i produkcja rolna, klimat i środowisko, rozwój obszarów wiejskich), w których publikowane są aktualne wiadomości, zaproszenia na wydarzenia oraz interesujące materiały. Nie zapominamy również o informacjach dotyczących działań sieci KSOW+ oraz wspierających realizację Planu Strategicznego WPR 2023-2027.
 
Sieć KSOW+
 
KSOW+ jest kontynuacją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) działającej od 2009 roku, Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) działającej od 2015 roku i Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych (SGD). Zapewnia to ciągłość funkcjonowania oraz wykorzystanie zbudowanego dotychczas potencjału w zakresie doświadczenia, wiedzy i współpracy.
 
Sposób zaangażowania partnerów KSOW+ w sieć KSOW+, będzie inny niż w przypadku KSOW i jej partnerów. Na przykład, w ramach KSOW+ nie będą już organizowane konkursy dla partnerów na wybór operacji.
 
Partnerzy KSOW+ będą angażować się w działalność Sieci na różne sposoby, m.in. poprzez:

  • udział w pracach komitetu sterującego, grup tematycznych, grup i zespołów roboczych i innych ciał  opiniodawczo-doradczych funkcjonujących zarówno w ramach krajowej Sieci, jak i Europejskiej Sieci WPR;
  • udział w konsultacjach i ankietach dotyczących dokumentów programowych, PS WPR oraz innych działań prowadzonych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;
  • zgłaszanie propozycji kierunków tematycznych, na które Sieć powinna położyć szczególny nacisk w najbliższej przyszłości;
  • współudział w projektach realizowanych przez jednostki wsparcia Sieci;
  • udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez Sieć.

Newslettery KSOW+
 
W ramach działań nowej sieci, każdy zainteresowany ma możliwość subskrybowania dwóch newsletterów KSOW+, o następującej tematyce:

  • transfer wiedzy i innowacje / rolnictwo i produkcja rolna / kwestie dotyczące klimatu i środowiska;
  • aspekty wielokierunkowego rozwoju obszarów wiejskich / kwestie dotyczące klimatu i środowiska.

Formularz do subskrypcji newsletterów dostępny jest na KSOW+
 
Pierwsze wydania ukażą się już na początku sierpnia 2023 roku — zapisz się i bądź na bieżąco!

Podpisanie umowy - projekt współpracy "Ekologicznie Lokalnie"

on piątek, 14 lipiec 2023 06:56.

W dniu 10.07.2023r. przedstawiciele LGD Zielone Mosty Narwi - Prezes Pan Albert Jaworski oraz Wiceprezes Pan Radosław Kasiak podpisali umowę na realizację operacji pn. „Ekologicznie Lokalnie”, o akronimie Eko-Lok!!!

Operacja jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 46 900,00zł

Projekt będzie realizowany we współpracy LGD Zielone Mosty Narwi, LGD Razem dla Radomki oraz LGD Terras de Olia we Włoszech! W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane warsztaty, szkolenia z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz edukacji ekonomicznej!

Już wkrótce przedstawimy więcej informacji dotyczących projektu!

Informacje związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

on piątek, 14 lipiec 2023 06:52.

W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że po wejściu w życie ww. rozporządzenia tj. od 1 lipca 2023 r. nie będzie możliwe skorzystanie z uprawnienia określonego w umowach zawartych w ramach działania 19 wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dotyczących operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz z uprawnienia określonego w umowach dotyczących realizacji operacji z zakresów innych niż podejmowanie działalności gospodarczej wskazujących, że:

W przypadku, gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Beneficjent nie spełnia warunków wypłaty pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, Beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te zobowiązania w terminie późniejszym uzgodnionym z Zarządem Województwa, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Uzgodnienie tego terminu odbywa się w oparciu o uzasadniony wniosek Beneficjenta wskazujący okoliczności wpływające na brak możliwości spełnienia warunków wypłaty pomocy lub realizację innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą.

LAR: Rekrutacja uczestników kursu kat. C oraz kat. D

on czwartek, 13 lipiec 2023 16:06.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi informuje o rekrutacji uczestników kursu prawa jazdy kategorii C oraz kursu prawa jazdy kategorii D w ramach realizacji projektu współpracy "Lokalna Akademia Rozwoju".

Szczegóły na stronie internetowej projektu LAR

Relacja z wyjazdu studyjnego - operacja pt. „Produkt lokalny czynnikiem napędzającym rozwój obszarów wiejskich" KSOW

on wtorek, 11 lipiec 2023 10:58.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zrealizowała operację pn.: „Produkt lokalny czynnikiem napędzającym rozwój obszarów wiejskich”.

W ramach realizacji operacji został zorganizowany wyjazd studyjny do Białegostoku, który odbył się w dniach 05-07.07.2023 roku. Celem wyjazdu było poszerzenia wiedzy uczestników na temat identyfikacji i promocji produktu lokalnego oraz jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich. W wyjeździe wzięło udział 26 osób, w tym: członkowie LGD oraz inne osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, (tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Nasielsk, Pomiechówek, Rząśnik, Wyszków), które współpracują z LGD Zielone Mosty Narwi na rzecz realizacji celów statutowych stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacji LSR. Rekrutacja uczestników odbyła się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie zielonemostynarwi.pl.

Pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy odwiedzili Przysiółek Szlachecki – wioskę tematyczną Pacowa Chata, gdzie podziwiali muzealną ekspozycję odnoszącą się do tradycji historycznej rodu Paców oraz czasów I Rzeczypospolitej. Następnie udali się na Zamek w Tykocinie, w którym zasmakowali dań w ramach Podlaskiego Szlaku Kulinarnego. Kolejnym punktem wyjazdu było Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, czyli muzeum typu skansenowskiego, gromadzące zabytki architektury drewnianej i zbiory etnograficzne z regionu białostockiego, łomżyńskiego i z Suwalszczyzny.

Drugi dzień wyjazdu poświęcony był wioskom tematycznym. Uczestnicy rozpoczęli dzień od odwiedzenia Lipnik - Wioski Bulwy, gdzie wspólnie przygotowali ziemniaczaną przekąskę oraz uczestniczyli w grze terenowej. Następnie udali się do Borysówki - Wsi Drewnianej, gdzie brali udział w warsztatach kulinarnych oraz spacerowali Szlakiem Drewnianych Zawodów. Kolejna odwiedzoną wioska była Trześcianka, czyli Kraina Otwartych Okiennic. W każdej z wiosek uczestnicy spotkali się z gospodarzami obiektów, dowiedzieli się jak powstała wioska, jaka jej jest działalność oraz jakie są główne problemy wynikające z jej funkcjonowania.

Trzeci dzień wyjazdu studyjnego rozpoczął się od spotkania z przedstawicielami LGD Kraina Fundusz Biebrzański. Podczas spotkania przedstawiciele LGD opowiedzieli o działalności LGD. Następnie uczestnicy udali się do Gorszczyzny, gdzie poznali historię gospodarstwa serowarskiego, jego strategię marketingową oraz uczestniczyli w pokazie wyrobu sera korycińskiego. Wyjazd studyjny zakończył się spotkaniem z KGW w Sitawce. Przedstawiciele KGW opowiedzieli o swojej działalności i podejmowanych inicjatywach opartych na produkcie lokalnym. Następnie uczestnicy wzięli udział w grze terenowej oraz spacerowali Szlakiem deskali.

Z całą pewnością realizacja operacji pn.: „Produkt lokalny czynnikiem napędzającym rozwój obszarów wiejskich” przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi, a zdobyta podczas wizyt terenowych wiedza na temat produktu lokalnego będzie podstawą do rozwoju obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

TOP