Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD 12.12.2016

on poniedziałek, 05 grudzień 2016 16:15.

Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi oraz § 12 Regulaminu Pracy Rady LGD Zielone Mosty Narwi zawiadamiam o Posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016r. (poniedziałek), godzina 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku  - sala konferencyjna (ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk). 

Przedmiot Posiedzenia Rady LGD: Ocena i wybór operacji (wniosków o przyznanie pomocy) złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym: 19 wniosków - Ogłoszenie nr 1/2016 - Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze; 17 wniosków - Ogłoszenie nr 2/2016 - Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze; 6 wniosków - Ogłoszenie nr 3/2016 - Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych; 16 wniosków - Ogłoszenie nr 4/2016 - Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne; 9 wniosków - Ogłoszenie nr 5/2016 - Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.

Przewodniczący Rady LGD
Bogdan Ruszkowski

Zawiadomienie

Zakończono przyjmowanie wniosków - nabory 2016r.

on czwartek, 24 listopad 2016 07:48.

W dniu 22 listopada 2016r. zakończył się termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z pięciu naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory zostały przeprowadzone w terminie 04 - 22 listopada 2016r.

W ramach poszczególnych naborów przyjęto:

 • 19 wniosków - Ogłoszenie nr 1/2016 - Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze, na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 2783799zł (Limit naboru: 1500000 zł) 
 • 17 wniosków - Ogłoszenie nr 2/2016 - Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze, na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 1700000zł (Limit naboru: 700000 zł) 
 • 6 wniosków - Ogłoszenie nr 3/2016 - Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych, na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 600000zł (Limit naboru: 300000 zł) 
 • 16 wniosków - Ogłoszenie nr 4/2016 - Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne, na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 5290174,48zł (Limit naboru: 2680000 zł) 
 • 9 wniosków - Ogłoszenie nr 5/2016 - Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru, na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 506238,19zł (Limit naboru: 437500 zł).

Wkrótce Rada LGD dokona oceny złożonych wniosków. Wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej, natomiast wnioskodawcy otrzymają szczegółowe powiadomienia za pośrednictwem poczty.

Wygraj kalendarz - konkurs

on wtorek, 15 listopad 2016 11:43.

 

 Zapraszamy do udziału w konkursie KALENDARZOWY QUIZ związanym z realizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi.

Wystarczy zapoznać się z treścią artykułu Realizujemy LSR i podać odpowiedzi na pytania dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Artykuł Realizujemy LSR

Wśród prawidłowych rozwiązań zostaną rozlosowane kalendarze ścienne trójdzielne na 2017r.

Zgłoszenia można przesyłać w terminie od 15 listopada do 12 grudnia 2016r. (w dniu 12.12.2016r. liczą się zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD do godziny 16.00).

Zgłoszenie można przesyłać za pośrednictwem formularza on-line:

FORMULARZ KONKURSOWY ON-LINE

Zgłoszenia mogą być nadsyłane tylko przez pełnoletnie osoby fizyczne.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu Kalendarzowy Quiz. Regulamin konkursu Kalendarzowy Quiz dostępny jest na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w Biurze LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy.

Regulamin konkursu

Inne formy zgłoszenia

Zgłoszenie można przesłać także pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Treść e-maila należy wówczas sporządzić według poniższego wzoru lub przesłać skan wcześniej wypełnionego formularza. Wzór zgłoszenia e-mail:

1. ____ - Data podpisania przez LGD Zielone Mosty Narwi Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego.

2. ____ - Data rozpoczęcia przez LGD Zielone Mosty Narwi pierwszych pięciu naborów wniosków o przyznanie pomocy.

3. ____ - Limit naboru nr 3/2016 dla przedsięwzięcia 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych.

4. Imię, nazwisko i dokładny adres.

Rozwiązanie można również przesłać listownie na adres: Zielone Mosty Narwi, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica lub dostarczyć osobiście do Biura LGD Zielone Mosty Narwi. W przypadku dostarczenia zgłoszenia za pośrednictwem poczty lub osobiście należy wydrukować formularz zgłoszenia konkursowego Kalendarzowy Quiz  oraz wypełnić wymagane pola.

Formularz konkursowy do wydruku.

Ogłoszenie nr 5/2016 - nabór wniosków - Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru

on poniedziałek, 10 październik 2016 09:35.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy składać w terminie od 04.11.2016r. do 22.11.2016r.

 Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

 • w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych - jednostki sektora finansów publicznych;
 • do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
 • do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych - pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 65 000zł.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.

Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

 • § 2 ust. 1. pkt. 5 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
 • § 2 ust. 1. pkt. 8 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 437 500 zł.

Szczegółowe informacje w zakładce Nabór nr 5/2016

Uwaga!

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 26 września 2016 do 3 listopada 2016r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje

Ogłoszenie nr 4/2016 - nabór wniosków - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

on poniedziałek, 10 październik 2016 09:34.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy składać w terminie od 04.11.2016r. do 22.11.2016r.

 Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

 • w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
 • do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
 • do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi wynosić co najmniej 50 000zł.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne.

Zakres Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

 • § 2 ust. 1. pkt. 6 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 2 680 000 zł.

Szczegółowe informacje w zakładce Nabór nr 4/2016

Uwaga!

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 26 września 2016 do 3 listopada 2016r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje

TOP