Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu "Edukacja w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz bioróżnorodności"

on środa, 20 wrzesień 2023 06:34.

Zapisy na spektakl dla dzieci - Śmieciaki ratują świat

on piątek, 15 wrzesień 2023 11:36.

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza dzieci w wieku 4-10 lat z obszaru LGD (Gmina: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk) na spektakl teatralny pt. "Śmieciaki ratują świat".

Termin: 10 październik 2023r. , godz. 16.30, Miejsce: OSP w Pokrzywnicy, ul. Pułtuska 2, 06-121 Pokrzywnica

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

Regulamin rekrutacji

Ogłoszenie nr 23/2023 z dnia 15.09.2023r. naboru wniosków o przyznanie pomocy - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

on piątek, 15 wrzesień 2023 04:24.

Uwaga! Przyjmowane będą jedynie wnioski kompletne, to znaczy:
Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w dwóch kompletach, każdy w oddzielnym skoroszycie wpinanym do segregatora. Dokumenty należy ułożyć zgodnie z kolejnością wskazaną w sekcji IV wniosku „Informacja o załącznikach”
Każdy komplet musi zawierać: więcej informacji

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informacje o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Ogłoszenie nr 23/2023 - Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne.
Limit naboru: 114 537 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 458148zł).
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:
- do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
- do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
- do poziomu 80 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od 29.09.2023r. do 12.10.2023r od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w biurze LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy, AlejaJana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi od 15 września 2023r. do 28 września 2023r. zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego telefonicznie/osobiście przez pracowników Biura LGD w terminie od 15 września 2023r. do 28 września 2023r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na konsultacje. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502 240 357; 516 346 453. Więcej na temat wsparcia doradczego.

Szczegóły i pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - zobacz

Bezpłatne doradztwo w Biurze LGD: 15.09.2023r. - 28.09.2023r. (nabór nr 23/2023)

on piątek, 15 wrzesień 2023 04:12.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanym naborem wniosków na:

Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne – Limit naboru: 114 537 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 458148zł).

Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzących w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy).

Usługi doradztwa świadczone są w formie telefonicznych/osobistych konsultacji przez pracowników Biura LGD Zielone Mosty Narwi - po uprzednim umówieniu telefonicznym na konsultację pod nr telefonu:
kom. 502 240 357, kom. 516 346 453
w terminie od 15 września 2023r. do 28 września 2023r.
 w następujących godzinach:

Poniedziałek  09.00 - 15.00
Wtorek 09.00 - 15.00
Środa  09.00 - 15.00
Czwartek  09.00 - 15.00
Piątek 09.00 - 15.00

Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjonowania Biura LGD współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”- poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD na Karcie udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa.
Osoby korzystające z doradztwa podczas rozmowy telefonicznej zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi zawartych w ankiecie z przeprowadzonej usługi doradztwa oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji z przeprowadzonej usługi doradztwa. Przed skorzystaniem z doradztwa należy zapoznać się z treścią poniższych dokumentów.

Ankieta z przeprowadzonej usługi doradztwa
Plik PDF – pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Plik PDF – pobierz

Doradztwo świadczone w Biurze LGD nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.
LGD nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego telefonicznie/osobiście przez pracowników Biura LGD w terminie 15 września 2023r. do 28 września 2023r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na konsultacje.

Rekrutacja: Kurs grafiki komputerowej - październik 2023r.

on poniedziałek, 04 wrzesień 2023 15:47.

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza mieszkańców obszaru LGD (Gmina: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk) do udziału w kursie grafiki komputerowej. Kurs realizowany jest w ramach projektu współpracy "Lokalna Akademia Rozwoju".

Termin: 13, 14, 20, 21, 28 październik 2023r., (7 godzin dziennie)

Kurs online

Udział w kursie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły na stronie internetowej projektu LAR

TOP