Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Szkolenie - wypiek chleba - podsumowanie

on wtorek, 27 wrzesień 2022 07:10.

W dniu 23.09.2022r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinicach Wielkich odbyło się szkolenie pn.: „Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – domowy wypiek chleba” zorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz LGD Zielone Mosty Narwi.

Spotkanie rozpoczęli Pan Albert Jaworski – Prezes Zarządu stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi oraz Pan Krzysztof Zaniewski – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Szkolenie poprowadził Pan Robert Jasiński, zdobywca Laura Marszałka Województwa Mazowieckiego za chleb życia. Podczas spotkania Pan Robert z pomocą uczestników przygotowywał chleby żytnio – pszenne. Podczas wyrabiania prowadzący omawiał proces produkcji chleba, począwszy od fazy zakwasu do wypieku. Uczestnicy z zaciekawieniem obserwowali pokaz, z zaangażowaniem wspierali prowadzącego podczas pracy oraz cierpliwie oczekiwali na wypieczone bochenki chleba.

Podczas szkolenia uczestnicy skosztowali przepyszny obiad przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Glinice Wielkie.

Bardzo dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinicach Wielkich za udostępnienie sali oraz wszystkim uczestnikom za przybycie i wspaniałą atmosferę.

Spotkanie ewaluacyjne

on piątek, 23 wrzesień 2022 07:48.

W dniu 21.09.2022r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy odbył się Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI fokus) w ramach ewaluacji ex-post realizacji LSR na lata 2016-2023 dla obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi. Prowadzącym badanie był Pan Mariusz Wachowicz, przedstawiciel firmy Omikron. W badaniu wzięli udział członkowie Zarządu stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi, Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Rady LGD, Beneficjenci oraz pracownicy Biura LGD. Celem prowadzenia badań metodą FGI fokus jest wewnętrzna dyskusja grupowa i interakcja w grupie. Dzięki tej metodzie można w tym samym czasie zdobyć informacje od kilku osób, pogłębiając ją dodatkowo o spostrzeżenia dotyczące dyskusji pomiędzy uczestnikami. Głównymi tematami poruszany podczas spotkania była rola liderów społecznych w środowisku lokalnym, rodzaje wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz identyfikacja grup defaworyzowanych na obszarze LGD Zielone Mosty Narwi. Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich w Zaborzu „Zaborzanie” za przygotowanie słodkiego poczęstunku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy za udostępnienie sali.

Fotorelacje - projekty Beneficjentów

on wtorek, 20 wrzesień 2022 12:50.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacjami projektów zrealizowanych przez Beneficjentów z środków pozyskanych w naborach organizowanych przez LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

FOTORELACJE

Statystyki naborów 2016-2022

on poniedziałek, 19 wrzesień 2022 13:08.

Prezentujemy dane dotyczące 19 naborów wniosków przeprowadzonych przez LGD Zielone Mosty Narwi w latach 2019-2022 oraz operacji własnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 - stan na 12.06.2022r.

Wykres: Projekty złożone w naborach w ramach realizacji LSR - dane ogólne w podziale na przedsięwzięcia
Wykres: Projekty złożone w naborach w ramach realizacji LSR - dane ogólne w podziale na gminy
Wykres: Liczba projektów zrealizowanych w ramach LSR w podziale na działania i gminy

Stoisko informacyjno-promocyjne LGD - festyn w Pokrzywnicy 2022.09.11

on poniedziałek, 12 wrzesień 2022 15:30.

LGD Zielone Mosty Narwi uczestniczyło w dniu 11 września 2022r. w Pokrzywnicy w festynie plenerowym "Pokrzywnickie święto ziemniaka 2022" poprzez wystawienie stoiska informacyjno-promocyjnego.

Każdy zainteresowany pozyskaniem środków unijnych na realizację własnych pomysłów - mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji i dowiedzieć się czy ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach wdrażania „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi”.
Przedstawiciele LGD na stoisku udzielali konsultacji na temat podejmowanych działań przez LGD, w tym m.in. na temat planowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy, bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji LSR.

Na stoisku rozdawane były gadżety promocyjne i ulotki.

Festyn ten został zrealizowany przez Gminę Pokrzywnica z środków pozyskanych za pośrednictwem naborów przeprowadzonych przez LGD Zielone Mosty Narwi w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

TOP