Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków 28 grudnia 2015r.

Administrator on piątek, 27 listopad 2015 14:26.

Zarząd Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi, na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2015r. (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica (sala konferencyjna).

Planowany Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Zebrania, powitanie członków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w ramach PROW 2014-2020 i podjęcie uchwały w sprawie jej przyjęcia.
 6. Przyjęcie Regulaminu Rady LGD – uchwała
 7. Przyjęcie Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR - uchwała
 8. Dyskusja i wnioski.
 9. Zakończenie.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków 15 grudnia 2015r.

Administrator on piątek, 27 listopad 2015 14:24.

Zarząd Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi, na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015r. (wtorek) o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica (sala konferencyjna).

Planowany Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Zebrania, powitanie członków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie Projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w ramach PROW 2014-2020.
 6. Wybory Rady LGD.
 7. Dyskusja i wnioski.
 8. Zakończenie.

ZAWIADOMIENIE

W ramach przedstawionego Projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w ramach PROW 2014-2020 będzie poddany pod dyskusję budżet na wdrażanie operacji w ramach LSR, regulamin rady, procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, plan komunikacji, harmonogram działań, ewaluacja i monitoring.

Materiały - spotkania fokusowe

Administrator on piątek, 06 listopad 2015 11:54.

Poniżej zamieszczamy materiały ze spotkań fokusowych w ramach konsultacji LSR , które odbyły się w dniu 29 października 2015r.:
Grupa fokusowa - sektor publiczny
Grupa fokusowa - sektor gospodarczy

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ - Grupa Fokusowa - sektor gospodarczy

Administrator on środa, 21 październik 2015 16:16.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne (fokusowe) z lokalną społecznością pt."Warsztaty dialogu społecznego organizowane dla mieszkańców gmin obszaru LGD Zielone Mosty Narwi" dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi - w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na spotkanie fokusowe zapraszamy przedstawicieli sektora gospodarczego (osoby prowadzące działalność gospodarczą i planujące podjąć działalność gospodarczą).

Termin: 29 październik 2015r., godz. 13.00 

Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica 

Zakres tematyczny spotkania:

 1. Przyjęte zasady dofinansowania projektów realizowanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach programu Leader. Możliwe formy wsparcia.
 2. Udział lokalnych firm w kreowaniu rynku pracy.                            

Każdy z Państwa ma możliwość wskazania lokalnych problemów, obszarów życia mieszkańców wymagających wsparcia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Cenne będą dla nas wszystkie Państwa pomysły, opinie a także konkretne propozycje przedsięwzięć jakie mogłyby zostać objęte dofinansowaniem w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w ramach Programu Rozwoju Obszar Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie dotyczyło będzie w szczególności wyznaczania celów, przedsięwzięć i określania wskaźników nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi.

Zaproszenie

TOP