Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Umowa Ramowa podpisana

Administrator on czwartek, 19 maj 2016 08:39.

W dniu 17 maja 2016 r. LGD Zielone Mosty Narwi w Urzędzie Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podpisało Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Zawarcie umowy ramowej umożliwi LGD ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy. Łączna kwota do rozdysponowania w naborach wniosków dla mieszkańców/podmiotów z obszaru LGD Zielone Mosty Narwi to 10 000 000 złotych.

Ocena LSR - wkrótce wyniki

Administrator on niedziela, 03 kwiecień 2016 17:58.

Portal internetowy www.prow.mazowia.pl poinformował, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sali konferencyjnej przy ul. Jagiellońskiej 26 odbędzie się II posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą z dnia 12 stycznia 2016 r. nr 70/117/16 powołał Komisję dokonującą wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podjęciem uchwały Komisji i uchwaleniem listy rankingowej zostanie na posiedzeniu zakończony proces oceny wniosków o wybór LSR. Na tej podstawie zawarte zostaną umowy z poszczególnymi LGD, których LSR zostaną wybrane.

Życzenia Wielkanocne

Administrator on niedziela, 20 marzec 2016 17:47.

II posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER

Administrator on środa, 09 marzec 2016 08:30.

II posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER, z udziałem Pana Ryszarda Zarudzkiego – Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się w Klaudynie pod Warszawą, w dniach 3-4 marca 2016 r.

W spotkaniu udział wzięli Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pani Urszula Budzich – Tabor - reprezentująca Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciele IZ RPO z woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego i wielkopolskiego oraz przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sieci LGD.

Wiceminister Ryszard Zarudzki w słowie wstępnym do uczestników poruszył kwestie związane z programowaniem i poszukiwaniem finansowania najlepszych rozwiązań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Podkreślił również znaczenie II posiedzenia GTL oraz przyznał, że tego typu spotkanie jest bardzo dobrym sposobem na konsultacje ze środowiskami LEADER w poszczególnych województwach, z przedstawicielami sieci regionalnych LGD oraz osobami współpracującymi na rzecz Strategii odpowiedzialnego rozwoju przygotowywanej przez Wicepremiera Mateusza Morawickiego. Strategia będzie miała ogromne znaczenie dla rozwoju wsi, bowiem rząd podejmuje próbę przekierowania wdrażania polityki spójności w sposób bardziej efektywny na rzecz obszarów peryferyjnych i odejścia od dogmatu polaryzacyjno-dyfuzyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Pierwszy dzień posiedzenia poświęcony był możliwościom włączenia lokalnych grup działania w realizację celów polityki spójności. Przeprowadzono warsztaty w celu wypracowania (przy pomocy metod interaktywnych) rekomendacji w zakresie szerszego wdrażania, w różnych formach RLKS, instrumentów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

W drugim dniu spotkania aktywny udział wziął Dyrektor Biura Pomocy Technicznej MRiRW Pan Krzysztof Rodzik. W swoim wystąpieniu przyznał, że plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017 jest gotowy w częściach Jednostek regionalnych KSOW i SIR. Część Jednostki Centralnej i Instytucji Zarządzającej jest w trakcie tworzenia. Podkreślił, że z powodu ograniczonego budżetu najważniejsze jest, aby środki zostały ukierunkowane jak najbardziej celowo i precyzyjnie trafiały w potrzeby partnerów sieci, tym bardziej, że zgłoszone zapotrzebowanie wielokrotnie przekroczyło dostępną alokację przeznaczoną na lata 2016-2017.

Więcej na www.ksow.pl

 

TOP