Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy (nabór nr 11/2021, nr 12/2021, nr 13/2021, nr 14/2021, nr 15/2021)

Administrator on wtorek, 04 maj 2021 09:19.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informacje o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Ogłoszenie nr 11/2021 - Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze.
Limit naboru: 255 737,37 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 022 949,48zł)
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%.
Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 150 000zł.

Ogłoszenie nr 12/2021 - Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze.
Limit naboru: 156 113,78 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 624 455,12zł)
Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000zł.

Ogłoszenie nr 13/2021 - Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych
Limit naboru: 57 127,72 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 228 510,88zł)
Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000zł.

Ogłoszenie nr 14/2021 - Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne
Limit naboru: 283 359,69 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 133 438,76zł)
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:
- do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
- do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
- do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.
Wnioskowana kwota pomocy na operację musi wynosić co najmniej 50 000zł.

Ogłoszenie nr 15/2015 - Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.
Limit naboru: 81 391,63 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 325 566,52zł)
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:
do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.
Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 65 000zł.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od 01.06.2021r. do 16.06.2021r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w punkcie przyjmowania wniosków biura LGD Zielone Mosty Narwi, ul. Pułtuska 2, 06-121 Pokrzywnica (na I piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi od 4 maja 2021r. do 31 maja 2021r. zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 4 maja 2021r. do 31 maja 2021r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na konsultacje. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502 240 357; 23 691 88 55.

Szczegóły i pełna treść ogłoszeń o naborach wniosków - zobacz

Bezpłatne doradztwo w Biurze LGD: 04.05.2021r. - 31.05.2021r.

Administrator on środa, 28 kwiecień 2021 12:43.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanym naborem wniosków na:

Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 255 737,37 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 022 949,48zł).
Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 156 113,78 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 624 455,12zł).
Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych - Limit naboru: 57 127,72 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 228 510,88zł).
Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne – Limit naboru: 283 359,69 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 133 438,76zł).
Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru – Limit naboru: 81 391,63 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 325 566,52zł).

Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzących w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy).

Usługi doradztwa świadczone są w formie telefonicznych konsultacji przez pracowników Biura LGD Zielone Mosty Narwi - po uprzednim umówieniu telefonicznym na konsultację pod nr telefonu:
kom. 502 240 357, tel. 23 691 88 55, tel. 23 691 88 51
w terminie od 4 maja 2021r. do 31 maja 2021r.
 w następujących godzinach:

Poniedziałek  09.00 - 15.00
Wtorek 09.00 - 15.00
Środa  09.00 - 15.00
Czwartek  09.00 - 15.00
Piątek 09.00 - 15.00

Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjonowania Biura LGD współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”- poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD na Karcie udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa.
Osoby korzystające z doradztwa podczas rozmowy telefonicznej zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi zawartych w ankiecie z przeprowadzonej usługi doradztwa oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji z przeprowadzonej usługi doradztwa. Przed skorzystaniem z doradztwa należy zapoznać się z treścią poniższych dokumentów.

Ankieta z przeprowadzonej usługi doradztwa
Plik PDF – pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych
Plik PDF – pobierz

Doradztwo świadczone w Biurze LGD nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.
LGD nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 4 maja 2021r. do 31 maja 2021r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe.  W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na konsultacje.

XXI edycja konkursu „Sposób na Sukces”

Administrator on środa, 14 kwiecień 2021 17:29.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021r.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Więcej informacji

Źródło: ksow.pl

XVIII edycja konkursu "Smak ekologicznej żywności"

Administrator on poniedziałek, 12 kwiecień 2021 17:26.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza mazowieckie szkoły podstawowe do udziału w XVIII edycji konkursu „Smak ekologicznej żywności”. W tym roku formuła konkursu polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na ksow.pl

Źródło www.ksow.pl

Mazowsze wspiera koła gospodyń wiejskich

Administrator on czwartek, 01 kwiecień 2021 18:35.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 12 marca do 16 kwietnia 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 28 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 1 lipca 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 lipca 2021 r. do 30.11.2021 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 5 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Więcej informacji na ksow.pl

Źródło www.ksow.pl

TOP