Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Miód jako surowiec do przetwórstwa - podsumowanie szkolenia

Administrator on poniedziałek, 30 styczeń 2023 13:23.

W piątek 27.01.2023r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorach odbyło się szkolenie pn.: „Miód jako surowiec do przetwórstwa – zagrodowe przetwórstwo miodu” zorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Zielone Mosty Narwi.

Uczestników powitał Pan Grzegorz Falba - Wójt Gminy Zatory, Pan Albert Jaworski – Prezes Zarządu stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi oraz Pan Krzysztof Zaniewski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Szkolenie poprowadził przedstawiciel firmy The Big Fellow – Pan Bartek Zięciowski. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się czym jest miód pitny, poznali szczegóły jego produkcji, zbadali roztwór miodu i wody oraz uzyskali wiele porad na temat przetwórstwa miodu.

Podczas szkolenia uczestnicy skosztowali przepyszny obiad oraz słodki poczęstunek przygotowany przez KG Zatorzanki w Zatorach.

Bardzo dziękujemy za udostępnienie sali oraz wszystkim uczestnikom za przybycie i cudowną atmosferę.

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy (nabór nr 20/2023, nr 22/2023)

Administrator on poniedziałek, 30 styczeń 2023 06:00.

Uwaga! Przyjmowane będą jedynie wnioski kompletne, to znaczy:
Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w dwóch kompletach, każdy w oddzielnym skoroszycie wpinanym do segregatora. Dokumenty należy ułożyć zgodnie z kolejnością wskazaną w sekcji wniosku „Informacja o załącznikach”. Kopie dokumentów Wnioskodawca wykonuje we własnym zakresie.
Każdy komplet musi zawierać: więcej informacji

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informacje o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Ogłoszenie nr 20/2023 - Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze.
Limit naboru: 82 597,45 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 330 389,80zł).
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%.
Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 150 000zł.

Ogłoszenie nr 22/2023 - Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne.
Limit naboru: 127 184,76 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 508 739,04zł).
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:
- do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
- do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
- do poziomu 80 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.
Wnioskowana kwota pomocy na operację nie może przekroczyć 250 000zł.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od 14.02.2023r. do 28.02.2023r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi od 30 stycznia 2023r. do 17 lutego 2023r. zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego telefonicznie przez pracowników Biura LGD w terminie od 30 stycznia 2023r. do 17 lutego 2023r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na konsultacje. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502 240 357; 516 346 453. Więcej na temat wsparcia doradczego.

Szczegóły i pełna treść ogłoszeń o naborach wniosków - zobacz

Konsultacje społeczne - zmiany w LSR (2023.01.27)

Administrator on piątek, 27 styczeń 2023 15:10.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi informuje o możliwości zgłaszania uwag do projektu zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi. Uwagi mogą składać mieszkańcy obszaru objętego LSR, członkowie stowarzyszenia lub jej organów. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.
Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do projektu zmiany LSR_2023_01”, lub dostarczyć osobiście do Biura LGD w Pokrzywnicy (al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica) w terminie do 06.02.2023r. do godziny 10.00.

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - projektowane zmiany - zobacz

Formularz uwag (.pdf) - zobacz
Formularz uwag (.doc) - zobacz

Bezpłatne doradztwo w Biurze LGD: 30.01.2023r. - 17.02.2023r.

Administrator on poniedziałek, 16 styczeń 2023 11:51.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanym naborem wniosków na:

Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 82 597,45 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 330 389,80zł).
Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne – Limit naboru: 127 184,76 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 508 739,04zł).

Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzących w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy).

Usługi doradztwa świadczone są w formie telefonicznych konsultacji przez pracowników Biura LGD Zielone Mosty Narwi - po uprzednim umówieniu telefonicznym na konsultację pod nr telefonu:
kom. 502 240 357, kom. 516 346 453
w terminie od 30 stycznia 2023r. do 17 lutego 2023r.
 w następujących godzinach:

Poniedziałek  09.00 - 15.00
Wtorek 09.00 - 15.00
Środa  09.00 - 15.00
Czwartek  09.00 - 15.00
Piątek 09.00 - 15.00

Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjonowania Biura LGD współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”- poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD na Karcie udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa.
Osoby korzystające z doradztwa podczas rozmowy telefonicznej zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi zawartych w ankiecie z przeprowadzonej usługi doradztwa oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji z przeprowadzonej usługi doradztwa. Przed skorzystaniem z doradztwa należy zapoznać się z treścią poniższych dokumentów.

Ankieta z przeprowadzonej usługi doradztwa
Plik PDF – pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Plik PDF – pobierz

Doradztwo świadczone w Biurze LGD nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.
LGD nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego telefonicznie przez pracowników Biura LGD w terminie od 30 stycznia 2023r. do 17 lutego 2023r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na konsultacje.

TOP