Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Gzy: Spotkanie konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Administrator on czwartek, 23 czerwiec 2022 07:30.

Przed nami nowa perspektywa programowania funduszy unijnych na lata 2023-2027!

Administrator on wtorek, 14 czerwiec 2022 21:16.

Rozpoczynamy przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 obejmującej obszar 10 gmin: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory (powiat pułtuski), Nasielsk (powiat nowodworski), Rząśnik i Wyszków (powiat wyszkowski).

Aby zapewnić włączenie społeczności lokalnej w proces tworzenia LSR, organizujemy spotkania w ramach konsultacji społecznych. Podczas spotkań dokonamy diagnozy lokalnego potencjału oraz poznamy oczekiwania mieszkańców i podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w nowej LSR. Ponadto zostanie przeprowadzona dyskusja moderowana ukierunkowana na główne elementy diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz sposoby eliminowania przyczyn w kontekście definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do udziału w spotkaniach!

 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych w Lipie - podsumowanie

Administrator on czwartek, 02 czerwiec 2022 09:49.

W dniu 02.06.2022r. Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zorganizowała szkolenie pn.: „Produkt lokalny szansą na wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”. Szkolenie odbyło się w Karczmie Wielka Lipa w Lipie. W szkoleniu poprowadzonym przez Bartosza Puchowskiego uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich działających na terenie LGD Zielone Mosty Narwi.

W pierwszej części spotkania, uczestnicy podzielili się dotychczasowymi działaniami organizacji, poznali definicję i przykłady produktu tradycyjnego, regionalnego oraz lokalnego oraz dowiedzieli się jak identyfikować produkty tradycyjne, regionalne i lokalne. Kolejną częścią szkolenia były ćwiczenia warsztatowe, podczas których uczestnicy pracując w trzech zespołach, wskazywali zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru LGD Zielone Mosty Narwi. Następnie uczestnicy poznali zasady wprowadzania produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych do obrotu oraz dowiedzieli się jak kreować i promować produkty tradycyjne, regionalne i lokalne.
Uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniu, dzielili się swoimi doświadczeniami oraz otrzymali ogromną dawkę wiedzy i inspiracji do dalszego działania w swoich organizacjach.

Dziękujemy Panu Bartoszowi za poprowadzenia szkolenia, a wszystkim uczestnikom za przybycie i wspaniałą atmosferę.

Rozliczanie projektów z poddziałania 19.2 - informacje

Administrator on czwartek, 02 czerwiec 2022 09:40.

W związku z informacjami przekazanymi przez ARIMR i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz pojawiającymi się pytaniami Beneficjentów działania 19.2, przypominamy zasady realizacji operacji:

1. Wyprzedzające finansowanie przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy może być wykorzystane jedynie na koszty kwalifikowalne. Dlatego też, jeśli VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym operacji nie może zostać zapłacony z ww. rachunku. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, środki finansowe będą wypłacone, wyłącznie w części dotyczącej operacji lub jej etapu w odniesieniu do poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

2.Na etapie pierwszej transzy „dz. premie”, w przypadku gdy podejmowana działalność gospodarcza jest bezpośrednio związana z budynkiem, Samorząd Województwa sprawdza czy ww. działalność może być prowadzona we wskazanym w umowie/biznesplanie budynku. Tym samym, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu (decyzja pozwolenie na budowę/użytkowanie, opis techniczny projektu budowlanego będącego załącznikiem do decyzji, wypis z rejestru gruntów i budynków itp.) potwierdzającego status budynku/obiektu (handlowy, usługowy, produkcyjny itp.). Jeśli Beneficjent nie dysponuje obiektem do prowadzenia działalności gospodarczej o określonym charakterze jest zobowiązany do przedstawienia wniosku o zmianę sposobu użytkowania, a na drugiej transzy potwierdzenia organu, że nie wniósł sprzeciwu do złożonego wniosku.

TOP