Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Rekrutacja: Szkolenie dla organizacji pozarządowych 23.11.2022r.

Administrator on środa, 26 październik 2022 11:49.

LGD Zielone Mosty Narwi organizuje szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pt. "Pisanie dobrych wniosków o dotacje".

Termin szkolenia: 23 listopad 2022r.

Czas trwania szkolenia: 09.00 - 14.00.

Tematyka szkolenia:
- Zasady myślenia projektowego.
- Przegląd formularzy aplikacyjnych.
- Kluczowe elementy wniosku o dotacje - omówienie i ćwiczenie
- Zasady tworzenia budżetu do projektu.

W szkoleniu mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk, Wyszków, Rząśnik).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej organizacji mogą zgłosić maksymalnie 2 osoby. W przypadku zgłoszenia kilku osób z jednej organizacji, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa zadecyduje Organizator, po zakończeniu terminu przyjmowania zgłoszeń.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020. Szkolenie organizowane jest w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Przedsięwzięcie 4.3 Działania wspierające potencjał organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 17 listopada 2022r. do godz. 12.00.

Nowe Koło Gospodyń Wiejskich: Pokrzywianki

Administrator on środa, 26 październik 2022 10:16.

Miło nam poinformować, iż we wrześniu 2022r. zostało zarejestrowane Koło Gospodyń Wiejskich Pokrzywianki w Pokrzywnicy!

Głównym celem działania organizacji jest integracja społeczna mieszkańców wsi Pokrzywnica i jej rozwój.

Członkowie KGW mają nadzieję, że wspólne spędzanie czasu i realizacja określonych inicjatyw spowoduje międzypokoleniową integrację, chęć wzajemnej pomocy oraz społeczne zjednoczenie. Ponadto chcą przyczynić się do poprawy poziomu życia mieszkańców wsi poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach rozwijających kompetencje oraz otwierających nowe możliwości szczególnie dla kobiet.

Życzymy wytrwałości i wielu kreatywnych inicjatyw!
Liczymy również na owocną współpracę z nowopowstałą organizacją!

Operacja pt. „Smart villages instrumentem rozwoju lokalnego" - podsumowanie

Administrator on środa, 26 październik 2022 10:05.

LGD Zielone Mosty Narwi zrealizowała operację pt. „Smart villages instrumentem rozwoju lokalnego" w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja obejmowała realizację wyjazdu studyjnego do Poznania w dniach 4-7 października 2022r.

Celem operacji była aktywizacja mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi oraz poszerzenie ich wiedzy na temat dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich poprzez realizację jednego wyjazdu studyjnego do Poznania dla 30 osób.

W wyjeździe wzięło udział 30 osób, w tym: członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD oraz inne osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, (tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Nasielsk, Pomiechówek, Rząśnik, Wyszków), które współpracują z LGD Zielone Mosty Narwi na rzecz realizacji celów statutowych stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacji LSR. Rekrutacja uczestników odbywała się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie zielonemostynarwi.pl.

Pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy odwiedzili przystań „Oaza Racot” w Racocie oraz miejsce sportowo-rekreacyjne w Lubiniu. Drugi dzień wyjazdu uczestnicy spędzili w Pleszewie, gdzie spotkali się z Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew oraz pracownikami Wydziału Rozwoju i Analiz. Zwiedzili Zajezdnię Kultury, poznali Ideę Miasto 15, obserwowali ekologiczne rozwiązania zastosowane w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Trzeciego dnia wyjazdu odwiedzili zrewitalizowany Stary Bar w Chludowie, miejsce integracji społecznej w Pruścu, halę widowiskowo-sportową w Ryczywole oraz spotkali się z członkami lokalnego stowarzyszenia Aktywni Razem w miejscowości Ludomy. Ostatni dzień wyjazdu poświęcony był wizycie w Łuszczanowie oraz Jarocinie, gdzie uczestnicy zapoznali się ze zrealizowanymi inicjatywami SMART. Ponadto podczas wyjazdu uczestnicy brali udział w sesjach szkoleniowych dotyczących koncepcji Smart villages prowadzonych przez Sławomira Kalinowskiego, profesora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Z całą pewnością realizacja operacji pn.: „Smart villages instrumentem rozwoju lokalnego” przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi, a wiedza zdobyta podczas wyjazdu studyjnego będzie podstawą do rozwoju obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Zakończył się tegoroczny konkurs na najaktywniejszą liderkę wiejską w województwie mazowieckim”

Administrator on poniedziałek, 24 październik 2022 07:48.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że III miejsce zajęły liderki wiejskie działające na obszarze Zielone Mosty Narwi:
Aleksandra Ciskowska-Karłowicz oraz Iwona Sojak!!!

Ola i Iwona aktywizują społeczność lokalną, organizują spotkania i warsztaty oraz pozyskują środki finansowe na realizację planowanych inicjatyw! Wykazują się ponadprzeciętną aktywnością i zaangażowaniem podejmując wiele wspaniałych działań integrujących mieszkańców!

Gratulujemy naszym liderkom i życzymy dalszej wytrwałości oraz kreatywności w realizowaniu działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej!

Więcej informacji

TOP