Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zaprasza na szkolenie z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwach - realizowane w ramach projektu współpracy "Ekologicznie Lokalnie".
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi. W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne mają miejsce zameldowania na pobyt na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, stanowiącym obszar wdrażania LSR w ramach PROW 2014-2020 tj. Gmin: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk.

Termin szkolenia: 7 grudzień 2023r. , godz. 9.30 -12.45
Miejsce: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk (sala konferencyjna)

Termin zgłoszeń: 5 grudnia 2023r. do godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Biuro LGD Zielone Mosty Narwi
Aleja Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica

e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl
Tel. 502 240 357

Znajdź nas na: