Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej pt. „Śmieci segreguję – ZIEMIĘ ratuję”, który organizowany jest w ramach projektu współpracy „Ekologicznie Lokalnie".

W konkursie mogą brać udział dzieci z klas 0-6 szkoły podstawowej mające miejsce stałego zameldowania na obszarze objętym LSR. Obszar LSR obejmuje Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną w formacie A4, dowolną techniką, z dowolnych materiałów i dostarczyć ją wraz z formularzem zgłoszeniowym do Biura LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy.

Termin zgłoszeń: 17 listopad 2023r. do godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Biuro LGD Zielone Mosty Narwi
Aleja Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica

e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl
Tel. 502 240 357

Znajdź nas na: