„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja pn. „Lokalna Akademia Kompetencji” o akronimie LAK, mająca na celu „Wzrost umiejętności przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych mających wpływ na sytuację mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze objętym działaniem Partnerskich LGD poprzez realizację kursów oraz szkoleń” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana we współpracy: LGD Zielone Mosty Narwi oraz Miechowskie Stowarzyszenie Gmin JAKSA LGD
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Norway
Norway
Norway
Odsłon artykułów:
11878