Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne

Wzory formularzy wniosków i umów

Administrator on wtorek, 17 październik 2017 09:09.

Zachęcamy osoby, które wnioskowały lub planują wnioskować o przyznanie pomocy w naborach organizowanych przez LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałnia 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 do zapoznania się z wzorami formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.
Wzory dokumentów dotyczą:
I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla następujących przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju:
- przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze
- przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne
- przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru
II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla następujących przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju:
- przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności na obszarze;
- przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych.

Aktualne formularze dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Dokumentacja aplikacyjna - nabory 2016r.

Administrator on poniedziałek, 26 wrzesień 2016 12:12.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla:

- Ogłoszenia nr 1/2016 -  przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze
- Ogłoszenia nr 4/2016 -  przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne
- Ogłoszenia nr 5/2016 -  przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z) - (.docx) - otwórz
 
   Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - (.excel) - otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - (.excel) - otwórz

7) Karta uzasadnienia spełnienia kryterium: Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR; Innowacyjność operacji - Plik .doc - otwórz

8) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) - (.excel) - wersja 2z - otwórz

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) (.pdf) - otwórz

Wzór protestu (.doc) - otwórz

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla:

- Ogłoszenia nr 2/2016 -  przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności na obszarze;
Ogłoszenia nr 3/2016 -  przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)- (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z) - (.docx) - otwórz
 
   Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - (.excel) - otwórz

5) Karta uzasadnienia spełnienia kryterium: Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR; Innowacyjność operacji - Plik .doc - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)- otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - (.pdf) - otwórz

9) Załącznik nr 2-wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.excel) - otwórz

 

Wzór protestu (.doc) - otwórz

TOP