Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Zmiana czasu pracy Biura LGD Zielone Mosty Narwi

on poniedziałek, 27 kwiecień 2020 19:24.

Biuro LGD od dnia 27.04.2020 r. czynne będzie w godzinach:
Poniedziałek - 8.00 – 16.00
Wtorek -  8.00 – 16.00
Środa - 8.00 – 16.00
Czwartek - 8.00 – 16.00
Piątek - 8.00 – 16.00

Interesanci będą przyjmowani
na parterze Urzędu Gminy
w godzinach 10.00 – 14.00.


W sprawach bardzo pilnych istnieje możliwość przyjęcia interesanta w innych godzinach po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

Zwracamy się z prośbą o osobiste załatwianie tylko najpilniejszych spraw.

Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie w godzinach pracy LGD Zielone Mosty Narwi pod numerem telefonu (23) 691-88-55 bądź 502 240 357

Zmiana czasu pracy Biura LGD Zielone Mosty Narwi

on piątek, 17 kwiecień 2020 07:01.

Biuro LGD od dnia 20.04.2020 r. do odwołania czynne będzie w godzinach:

Poniedziałek - 8.00 – 15.00
Wtorek -  9.00 – 16.00
Środa - 8.00 – 15.00
Czwartek - 8.00 – 15.00
Piątek - 8.00 – 15.00

[PROW] Komunikat dla Beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczący zwolnienia z opłacania składek do ZUS

on czwartek, 16 kwiecień 2020 19:36.

Pakiet przepisów, tzw. „I Tarcza Antykryzysowa”, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, 31 marca 2020 roku wszedł w życie. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 marca 2020 r. poz. 568) (dalej ustawa) przewiduje m.in., przy spełnieniu warunków, zwolnienie z opłacenia składek do ZUS.

W kontekście możliwości skorzystania z powyższego uprawnienia, wśród wielu Beneficjentów pojawiają się pytania i wątpliwości czy takie działanie będzie zgodne z warunkami umowy o przyznaniu pomocy zawartej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy na:
1. Operacje realizowane w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
•    w przypadku samozatrudnienia Beneficjent ma obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego od dnia złożenia wniosku o płatność I transzy  (a w przypadku gdy beneficjent korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy) i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynął dwa lata od wypłaty płatności końcowej;
•    w przypadku utworzenia miejsca pracy, Beneficjent ma obowiązek zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę od dnia złożenia wniosku o płatność II transzy i utrzymania utworzonych miejsc pracy przez okres dwóch lat od wypłaty płatności końcowej;
2. Operacje realizowane w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
•    Beneficjent ma obowiązek utworzenia określonej w umowie liczby miejsc pracy na podstawie umowy o pracę, ponoszenia kosztów zatrudnienia i ich utrzymania do dnia w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiotowej sprawie:

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do przedstawionych przez Beneficjentów pytań dotyczących problemów z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I Tarczy Antykryzysowej”, do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, które obecnie są w fazie projektu, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej.
W odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w "I Tarczy Antykryzysowej" w zakresie  tzw. wakacji składkowych, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie „II Tarczy Antykryzysowej”.
Źródło: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/15348-font-colorredkomunikat-dla-beneficjentow-p.html

Życzenia Wielkanocne

on wtorek, 07 kwiecień 2020 18:18.

Skrócony czas pracy Biura LGD Zielone Mosty Narwi

on środa, 01 kwiecień 2020 14:55.

Biuro LGD od dnia 01.04.2020 r. do odwołania czynne będzie w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 9.00 – 14.00

TOP