Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

„Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich” - relacja z wyjazdu

on środa, 14 październik 2020 19:11.

W dniach 6-10 października 2020r. LGD Ziemi Mińskiej zorganizowało wyjazd studyjno - szkoleniowy do Hiszpanii pt. „Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich”.
Wyjazd był zrealizowany zgodnie z zawartą Umową z dnia 21.07.2020r. z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM – UF/UM/RW/1689/2020 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2020 - 2021.

W wyjeździe studyjno - szkoleniowym wzięło udział 14 osób, w tym członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD, lokalni liderzy, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej oraz przedstawiciele Partnerów – Gminy Siennica i Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi. Rekrutacja uczestników odbyła się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.lgdziemiminskiej.pl.

Pierwszego dnia w Hiszpani odbyło się spotkanie z LGD Asociacion para el Desarrollo del Litoral de la Janda. Omówiono na nim charakterystyki obszaru Asociacion para el Desarrollo del Litoral de la Janda oraz ludności zamieszkującej obszar LGD. Poruszono temat oczekiwań społeczności lokalnej od LGD La Janda. Przedstawione zostały główne działania zaplanowane do realizacji w ramach strategii aktywizacji mieszkańców i wsparcia przedsiębiorców, oraz zasady funkcjonowania LGD w Hiszpanii. Następnie odbyło się spotkanie z władzami terytoriów wchodzących w skład LGD hiszpańskich, przedstawicielami sektora gospodarczego i społecznego.

Kolejnym punktem programu były wizyty studyjne w lokalnych przetwórniach, gdzie zaprezentowano oliwki i oliwę jako produkty regionalne. Tematem spotkania było budowanie marki produktu lokalnego w oparciu o współpracę podmiotów gospodarczych oraz partnerów publicznych.
Po południu uczestnicy wyjazdu odbyli wizytę w El Agro w Setenil de la Bodegas – spółdzielni zrzeszającej lokalnych drobnych przedsiębiorców i rolników, produkujących oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, sprzedawaną pod marką Agrosetenil.

Drugi dzień pobytu rozpoczął się od zwiedzania fermy świń iberyjskich położonej niedaleko miasteczka Farajan. Uczestnicy mieli możliwość spróbowania mięsa o wyjątkowym smaku, uzależnionym nie tylko od uwarunkowań genetycznych, żywieniowych czy środowiskowych, ale też od wiedzy i doświadczenia właściciela w przetwarzaniu mięsa. Stamtąd udano się na wizytę w porcie i na hurtowym targu rybnym. Odbyło się tam spotkanie z ekspertami w zakresie Almadraba - niezwykle ważnej części kultury, historii i rybołówstwa tego regionu.
Tematem przewodnim popołudnia była ekoturystyka. Przedstawiciele LGD Asociacion para el Desarrollo del Litoral de la Janda opowiedzieli o wspieraniu jej poprzez organizację targów, „feria” i wydarzeń specjalnych. Następnie udano się na spotkanie ze specjalistą w zakresie promocji, na którym odbyła się prezentacja publikacji promocyjnych oraz organizowanych w regionie wydarzeń gastronomicznych takich jak „tydzień tuńczyka”.

Trzeci dzień wyjazdu rozpoczął się od spotkaniem z przedstawicielami LGD Asociacion Comarcal Gran Vega de Sevilla i zapoznanie się z dobrymi praktykami z terenu Asociacion Gran Vega de Sevilla. Omówiono tam realizowane projekty w okresie programowym 2013-2017 oraz charakterystykę obszaru.
Stamtąd uczestnicy wyjazdu udali się wprost na spotkanie z przedstawicielami ACRE Krajowego Stowarzyszenia Hodowców Bydła Rasy Retinta. Od 1999 roku stowarzyszenie non-profit wspiera hodowców bydła unikalnej rasy Bos taurus Turdetanus promując i rozpowszechniając markę „100% retinta” oraz wspierając działania eksportowe hodowców.
Po południu odwiedzono hodowlę bydła pod miastem Vejer de la Fontera wraz z LGD la Janda. Tematem wizyty był przeprowadzony Zintegrowany Program Pilotażowy dotyczący jakości ekstensywnej hodowli bydła w regionie La Janda. Podjęto dyskusję na temat produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i dystrybucji, oraz budowania marki produktu lokalnego w oparciu o współpracę podmiotów gospodarczych.

Ostatniego dnia rano odbyło się szkolenie z ekspertem ds. wdrażania PROW w Hiszpanii w zakresie:
• aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych,
• wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności.
Ostatnim punktem programu wyjazdu do Hiszpanii było szkolenie z zakresu upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego, z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego, środowiskowego danego obszaru. Podczas szkolenia odbyła się dyskusja moderowana przez eksperta. Wymieniono się poglądami i doświadczeniami.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady w trybie zdalnym

on wtorek, 13 październik 2020 18:45.

Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi oraz § 12 Regulaminu Pracy Rady LGD Zielone Mosty Narwi zawiadamiam o Posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w trybie zdalnym, w związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń na COVID-19 (koronawirusa SARS COV – 2).

Przewodniczący Rady LGD
Bogdan Ruszkowski

Zawiadomienie

XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Poświętnem – nabór trwa

on poniedziałek, 05 październik 2020 17:59.

  

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał opracowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
________________________________________
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl  gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej
w Poświętnem – nabór trwa

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku organizuje XXVII Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się 20 października (wtorek) 2020 roku w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, początek godz. 10:00.

Nagrody. Za zajęcie miejsc I-V laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe w wysokości od 1300 do 900 zł. Kolejne pięć osób za miejsca VI-X zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

Rekrutacja. Nabór trwa od 21 września i kończy się 15 października br. Warunkiem udziału w Olimpiadzie jest złożenie u organizatora Karty zgłoszenia w wersji elektronicznej (skan z podpisem), którą należy przesłać na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub w wersji papierowej na adres: MODR O/Poświętne, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk lub faksem na nr 23 662 99 50 ewentualnie złożyć u doradców MODR, którzy przekażą je do MODR O/Poświętne.

Uczestnicy. Zapraszamy do udziału w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej młodych rolników w wieku 18-40 lat, uczniów i absolwentów szkół rolniczych oraz kierunków pokrewnych zarówno szkół zawodowych, średnich, technicznych i uczelni wyższych z powiatów: ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego, prowadzących gospodarstwa samodzielnie lub wspólnie z rodzicami.

Tematyka Olimpiady. Obecnie zadania rolnictwa jak i zobowiązania rolników są rozlegle. Rolnictwo to nie tylko dostarczenie żywności do bezpośredniego spożycia i produkcja surowców dla przetwórstwa rolno–spożywczego. To także zatrudnienie pracowników i nowe źródła utrzymania ludności, oddziaływanie na naturalne środowisko człowieka, kształtowanie krajobrazu i rola kulturotwórcza. Dzisiaj potrzebne jest zachowanie zarówno rolnictwa, jak i środowiska na wsi – potrzebna jest równowaga między rolnictwem, działalnością pozarolniczą a środowiskiem przyrodniczym na wsi. Więcej o tematyce w załączniku

W trakcie olimpiady odbędą wykłady:
1.Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie przetwórstwa lokalnego;
2.Optymalizacja wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego - wybrane zagadnienia.
Wykładowcy przedstawią działania wpływające na rozwój obszarów wiejskich, by przybliżyć możliwe ścieżki rozwoju zawodowego na wsi, przedsięwzięcia w jakich młodzież powinna aktywnie uczestniczyć, aby poprawić jakość życia w miejscu zamieszkania.

Partnerzy. Projekt realizujemy przy udziale dodatkowych partnerów KSOW:

  • Gmina Naruszewo
  • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego w Ciechanowie
  • Zielone Mosty Narwi – Pokrzywnica

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji młodych rolników oraz aktywizowanie ich do rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich.
Olimpiada zachęca do pogłębiania wiedzy rolniczej i lepszego gospodarowania oraz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich. Jej ideą jest ukazanie młodzieży złożoności zadań w rolnictwie, rozszerzenie zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z obszarami wiejskimi, miejscem pracy młodego rolnika.
Projekt otrzymał wsparcie na podstawie UMOWY nr W/UMWM-UF/UM/RW/1672/2020 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.
MODR O/Poświętne w Płońsku i Partnerzy zachęcają młodzież z Północnego Mazowsza do poszerzenia wiedzy i zapraszają do udziału w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej.

W trakcie olimpiady uczestnicy są zobowiązani zachowywać odstęp, posiadać maseczki zakrywające drogi oddechowe i stosować się do zaleceń epidemiologicznych i obostrzeń sanitarnych obwiązujących w związku z COVID-19.

W załączeniu:
Regulamin - pobierz
Karta zgłoszenia - pobierz
Tematyka olimpiady - pobierz
Banerek - pobierz

[KSOW] Plakat informacyjny

on poniedziałek, 05 październik 2020 17:13.

LGD Zielone Mosty Narwi jest partnerem projektu pt. „Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plakat -plik PDF

Walne Zebranie Członków LGD - podsumowanie

on czwartek, 01 październik 2020 19:46.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi odbyło się w budynku OSP w Pokrzywnicy w dniu 29 września 2020r. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Albert Jaworski.

Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie merytoryczne Zarządu i sprawozdanie finansowe Zarządu wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zatwierdzono stosownymi uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi.

TOP