Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

O Zielonym Ładzie na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów

on wtorek, 24 listopad 2020 18:20.

Uczestnicy posiedzenia Grupy Roboczej Europejskiego Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” rozmawiali m.in. na temat prac realizowanych lokalnie i regionalnie w ramach Zielonego Ładu. Był to temat drugiej części spotkania i zarazem wkład w dobiegający już końca Europejski Tydzień Regionów i Miast. W spotkaniu online uczestniczył marszałek Adam Struzik.

Grupa Robocza Europejskiego Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” to zespół interdyscyplinarny, koordynowany przez Przewodniczącego Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE). Jednym z członków tej komisji jest marszałek Adam Struzik.

Prelegentami podczas części spotkania dot. Zielonego Ładu, było siedmiu sprawozdawców Europejskiego Komitetu Regionów. Opracowują oni, w ramach prac w poszczególnych komisjach, opinie związane z Zielonym Ładem. Marszałek Adam Struzik – jako członek Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) – omówił wyzwania dla transportu publicznego w miastach i regionach metropolitalnych. Jest to też przedmiot jego opinii, którą przyjęła 24 września br. Komisja COTER (opinia oczekuje obecnie na końcowe przyjęcie na grudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów).

W swoim wystąpieniu marszałek Adam Struzik przedstawił szanse i wyzwania stojące przed regionami i miastami w promowaniu ekologicznego i zrównoważonego transportu publicznego. Przybliżył też, jak na szczeblu europejskim i krajowym można go wspierać.

– Transport jest kluczowym obszarem dla COTER w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Odpowiada za prawie jedną piątą całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Europie i jest jedynym sektorem, w którym emisje gazów cieplarnianych nie spadły od 1990 r. Ma to ogromny wpływ regionalny i lokalny, np. z powodu zatłoczenia i złej jakości powietrza na obszarach miejskich – wyjaśnił marszałek.

Dlatego w swojej opinii marszałek podkreślił m.in. konieczność inwestowania w innowacyjne technologie zeroemisyjne oraz wdrażanie programów dotacji dla czystych pojazdów i stacji tankowania paliw alternatywnych (zwłaszcza na obszarach wiejskich).

Komisja COTER – zajmując się polityką transportową – promuje współpracę w ramach scentralizowanych działań na szczeblu UE, tak by władze lokalne i regionalne mogły prezentować najlepsze praktyki w zakresie ekologicznej i czystej mobilności miejskiej (w tym rozwiązania technologiczne, zielone zamówienia publiczne). Komisja zajmuje się też zdecentralizowanymi działaniami (z możliwością współfinansowania przez władze lokalne i regionalne) związanymi przejściem na czystą mobilność miejską.

Źródło: www.mazovia.pl

KSOW: #NasielskaWieś – historie wybrane

on wtorek, 24 listopad 2020 17:16.

Informujemy, że Gmina Nasielsk ukończyła realizację operacji pt. „#NasielskaWieś – historie wybrane”, w ramach której powstał album mający na celu podkreślenie historii wybranych wsi z terenu Gminy Nasielsk oraz przedstawienie konkretnych przykładów społeczno-kulturalnych form zrzeszeń ludzi aktywnie działających na terenach wiejskich dowodzących, iż wieś jest przyszłością gwarantującą możliwość zrównoważonego rozwoju.

Efektem realizacji operacji jest zapoznanie mieszkańców Gminy Nasielsk i osób odwiedzających z ciekawostkami historycznymi oraz promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto wierzymy, że lektura albumu zwiększy udział lokalnego społeczeństwa w kolejnych inicjatywach podejmowanych na rzecz poprawy życia i pracy na wsi, a także zapozna odbiorców z możliwościami wykorzystania wsparcia finansowego.

Operacja zrealizowana została w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Działanie 13 KSOW na lata 2014-2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Publikacja

XVI Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER

on poniedziałek, 23 listopad 2020 19:00.

W dniu 20 listopada w trybie zdalnym odbyło się XVI Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia Leader. W pierwszej części p. Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, poprowadziła dyskusję o kluczowych kierunkach dot. przyszłości LEADERA w okresie przejściowym.

W drugiej części p. Beata Rodak, Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich MRiRW, odpowiadała na wątpliwości wynikające ze zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Zachęcamy do obejrzenia nagrań z posiedzenia - zobacz

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia organizowane przez Instytut Ogrodnictwa

on czwartek, 05 listopad 2020 19:20.

W imieniu Instytutu Ogrodnictwa serdecznie zapraszamy na szkolenia online:

12.11.20 r. – „Hodowla i chów pszczół” (realizowane w ramach PW 2015-2020);

20.11.20 r. – „Innowacyjne technologie przechowywania i wykorzystania owoców i warzyw” (realizowane w ramach PW 2015-2020);

03.12.20 r. – „Precyzyjne nawadnianie roślin”

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona (50 osób) - o zakwalifikowaniu się na zajęcia online decyduje kolejność zgłoszeń.

Programy szkoleń dostępne są na stronie www.inhort.pl.
W najbliższym czasie organizowane będą również inne szkolenia dlatego zapraszamy do śledzenia strony internetowej Instytutu.

Żródło www.ksow.pl 

Konsultacje publiczne - długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich

on środa, 04 listopad 2020 18:14.

Komisja Europejska prowadzi do końca listopada konsultacje społeczne w sprawie swojej nowej inicjatywy na rzecz długoterminowej wizji obszarów wiejskich.
Konsultacje mają na celu zebranie Państwa opinii na temat obecnych możliwości i wyzwań związanych z mieszkaniem na obszarach wiejskich, wizji dla obszarów wiejskich w 2040 r. oraz działań niezbędnych do realizacji tych aspiracji.

W internetowych konsultacjach społecznych do dnia 30 listopada 2020 r. mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani Europejczycy, w tym w szczególności: konsumenci, sektor rolno-spożywczy, wiejskie MŚP, władze regionalne, lokalne i centralne, rolnicy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, młodzież wiejska, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania, sieci obszarów wiejskich i pracownicy akademiccy. Komisja zachęca wszystkich zainteresowanych przyszłością obszarów wiejskich i ich mieszkańców do podzielenia się swoimi poglądami.

Konsultacje społeczne w sprawie długoterminowej wizji obszarów wiejskich stanowią pierwszy krok w kierunku opracowania komunikatu Komisji na ten temat, który ma zostać opublikowany w połowie 2021 r. Komisja przedstawi w komunikacie działania, które należy podjąć, także w krótszym terminie, w celu realizacji długofalowego planu rozwoju obszarów wiejskich.

Kontekst

W UE 96 milionów ludzi mieszka na obszarach wiejskich, które obejmują 45% terytorium UE.

Obszary wiejskie oferują mieszkańcom wsi i całemu społeczeństwu szereg możliwości społecznych i gospodarczych m.in. dzięki wyjątkowej jakości życia. Mają one również do odegrania szczególną rolę w transformacji Europy w kontynent neutralny dla klimatu. Ponadto kryzys wywołany COVID-19 może doprowadzić do istotnych zmian społecznych, takich jak długoterminowy rozwój pracy zdalnej, które mogą w dłuższym okresie być z korzyścią dla rozwoju obszarów wiejskich.

Obszary wiejskie mają również swój własny zestaw specyficznych wyzwań, szczególnie związanych z oddaleniem: dostęp do usług publicznych i zdrowotnych, edukacja, odpływ młodzieży.

Konieczność opracowania długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich została podkreślona w wytycznych politycznych przewodniczącej von der Leyen. Różne obszary polityki UE wspierają obecnie obszary wiejskie i odgrywają w nich ważną rolę, dlatego też ich koordynacja będzie miała kluczowe znaczenie dla opracowania długoterminowej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Należą do nich przede wszystkim wspólna polityka rolna, polityka regionalna, polityka spójności i polityka społeczna oraz szereg innych polityk UE, takich jak polityka energetyczna, transportowa, łączności, ochrony środowiska i klimatu.

Link do konsultacji:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation

Jeśli strona nie otworzy się po polsku, należy zmienić język klikając na napis „English” na górze strony.

TOP