Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pt: Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał

Administrator on czwartek, 01 sierpień 2019 18:40.

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał. Szkolenie odbędzie się 6 września 2019r. w Karczmie Wielka Lipa (Lipa 40, 06-100 Pułtusk).

W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk).

Szkolenie skierowane są do następujących grup docelowych: osoby z grup defaworyzowanych (osoby do 30 roku życia oraz osoby po 50 roku życia), przedsiębiorcy, inni.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu współpracy „Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną – PLAT - w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Rekrutacja uczestników szkolenia odbywa się w terminie do 04 września 2019r. Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy, (al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica).

Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu rekrutacyjnego.
Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia opatrzone datą oraz podpisem z imieniem i nazwiskiem kandydata.

Szczegóły rekrutacji określa Regulamin

Regulamin rekrutacji
plik PDF - pobierz

Formularz zgłoszeniowy
plik PDF - pobierz
plik DOC - pobierz

Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, załączników i podpisów, nie będą brane pod uwagę.

Punkt informacyjny LGD Zielone Mosty Narwi w Nasielsku

Administrator on środa, 17 lipiec 2019 05:03.

Informujemy, że od lipca został uruchomiony punkt informacyjny LGD Zielone Mosty Narwi w Nasielsku. Zapraszamy do odwiedzania punktu wszystkie osoby zainteresowane informacjami o warunkach i możliwościach otrzymania dofinansowania w ramach wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 oraz innymi informacjami o działaniach prowadzonych przez LGD.

Punkt jest obsługiwany przez pracownika Biura LGD: Panią Natalię Więcławską. Punkt znajduje się w budynku Urzędu Miasta Nasielsk (pokój 103), ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 23 693 30 80.

"Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich"

Administrator on poniedziałek, 08 lipiec 2019 07:38.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do udziału w projekcie pn. "Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich"

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Holandii w ramach operacji  pn. "Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich" w dniach 18-22 sierpnia 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego  jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

Wyjazd studyjny pozwoli na:

 • podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania  grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na terenie Holandii
 • podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz form powiązań partnerskich
 • podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie badań naukowych oraz  innowacyjnych technologii  dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wyjazd skierowany jest do osób z obszaru całej Polski:

 • przedstawicieli  branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy) oraz środowisk naukowych oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 • rolników lub grupy rolników;
 • posiadaczy lasów;
 • naukowców;  przedstawicieli instytutów lub jednostek naukowych; uczelni (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.);
 • przedsiębiorców;
 • podmiotów doradczych;
 • konsumentów i ich organizacji;
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze łańcucha żywnościowego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 12 lipca br. do godz. 16.00  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj. www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.zacydrowani.pl, www.lgdowocowyszlak.pl, www.zielonypierscien.eu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27.

Wizyta ekipy TVP w Kosewku

Administrator on poniedziałek, 01 lipiec 2019 16:01.

W dniu 24 czerwca w programie Kurier Mazowiecki wyemitowano reportaż dotyczący inwestycji w miejscowości Kosewko w gminie Pomiechówek. Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, budowę placu zabaw z urządzeniami zabawowymi, budowę siłowni na powietrzu wraz z urządzeniami sprawnościowymi, przebudowę oświetlenia, wykonanie stanowisk piknikowych oraz miejsc przygotowanych do użytku gości w celu wspólnego biesiadowania, wyposażenie terenu w elementy zagospodarowania – zestawy piknikowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz chodniki. Zgodnie z zawartą umową łączne koszty wynoszą  593 894,39 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawiony materiał pokazuje na przykładzie inwestycji z obszaru LGD Zielone Mosty Narwi, jak lokalne grupy działania wspierają rozwój małych miejscowości.

Raport z monitoringu 2019r. (I półrocze)

Administrator on środa, 19 czerwiec 2019 15:15.

TOP