Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ - Grupa Fokusowa - sektor gospodarczy

Administrator on środa, 21 październik 2015 16:16.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne (fokusowe) z lokalną społecznością pt."Warsztaty dialogu społecznego organizowane dla mieszkańców gmin obszaru LGD Zielone Mosty Narwi" dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi - w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na spotkanie fokusowe zapraszamy przedstawicieli sektora gospodarczego (osoby prowadzące działalność gospodarczą i planujące podjąć działalność gospodarczą).

Termin: 29 październik 2015r., godz. 13.00 

Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica 

Zakres tematyczny spotkania:

 1. Przyjęte zasady dofinansowania projektów realizowanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach programu Leader. Możliwe formy wsparcia.
 2. Udział lokalnych firm w kreowaniu rynku pracy.                            

Każdy z Państwa ma możliwość wskazania lokalnych problemów, obszarów życia mieszkańców wymagających wsparcia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Cenne będą dla nas wszystkie Państwa pomysły, opinie a także konkretne propozycje przedsięwzięć jakie mogłyby zostać objęte dofinansowaniem w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w ramach Programu Rozwoju Obszar Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie dotyczyło będzie w szczególności wyznaczania celów, przedsięwzięć i określania wskaźników nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi.

Zaproszenie

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ - Grupa Fokusowa - sektor publiczny

Administrator on środa, 21 październik 2015 16:14.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne (fokusowe) z lokalną społecznością pt."Warsztaty dialogu społecznego organizowane dla mieszkańców gmin obszaru LGD Zielone Mosty Narwi" dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi - w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na spotkanie fokusowe zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego.

Termin: 29 październik 2015r., godz. 9.00 

Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica 

Zakres tematyczny spotkania:

 1. Możliwości realizacji projektów przez samorządy i jednostki im podległe  w ramach programu Leader i PROW 2014-2020.
 2. Zasady finansowania projektów, których beneficjentami są samorządy na podstawie aktualnego rozporządzenia w sprawie wdrażania LSR.
 3. Udział gmin wchodzących w skład LGD w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Zielone Mosty Narwi.
 4. Dyskusja dotycząca zaangażowania gmin w projekcie, planowanych inwestycji i innych działań na rzecz społeczności lokalnej.
 5. Planowanie wskaźników rezultatu i produktu.                             

Każdy z Państwa ma możliwość wskazania lokalnych problemów, obszarów życia mieszkańców wymagających wsparcia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Cenne będą dla nas wszystkie Państwa pomysły, opinie a także konkretne propozycje przedsięwzięć jakie mogłyby zostać objęte dofinansowaniem w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w ramach Programu Rozwoju Obszar Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie dotyczyło będzie w szczególności wyznaczania celów, przedsięwzięć i określania wskaźników nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi.

Zaproszenie

Zakończenie projektu Zielonych Mostów Narwi – BIEP

Administrator on poniedziałek, 28 wrzesień 2015 19:47.

Ostatnie spotkanie w ramach dwuletniego projektu realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Projekty Partnerskiej zorganizował partner austriacki SPES GmbH (Austria) - SPES Zukunftsakademie (Akademia Przyszłości. 

Program spotkania był bardzo ciekawy i intensywny. Poznaliśmy nie tylko pasywny budynek SPES (miejsce zakwaterowania) i znakomitą kuchnię bazującą na lokalnych produktach, co często i głośno podkreślali nasi gospodarze, ale przede wszystkim liczne przykłady aktywności lokalnych organizacji, osób, grup – jednym słowem mieszkańców tego regionu.

Bo to mieszkańcom zależy na tym, by miejsce w którym żyją i pracują było wygodne, ciekawe i atrakcyjne. Dziś już wiedzą o tym, że nikt inny nie zrobi tego za nich, że jakość życia zależy od ich aktywności, kreatywności, inicjatywy – i co najważniejsze od współpracy, dialogu, wspólnego rozwiazywania spraw.

Partnerstwo wypracowało rezultaty przydatne do prowadzenie szkoleń na temat kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Znajdują się one na stronie projektu www.eurobiep.eu.

Partner polski przygotował prezentację (BIEP-perspektywy), która informuje o aktualnych problemach i metodach ich rozwiązania w krajach partnerów projektu. Zainteresowanych zapraszamy do pobrania jej ze naszej strony, do kontaktu z biurem lub koordynatorem projektu.

Podczas trzydniowej wizyty w Austrii poznaliśmy następujące projekty i inicjatywy: 

 1. Haus 16A/ Dom 16A
  Projekt pt. Dom 16A jest jedną z działalności Radia B 138, działa tu Rada Integracji Kirchdorf, prowadzone są różnego rodzaju akcje charytatywnych i wydarzenia kulturalne – ich celem jest budowanie atmosfery tolerancji, integracji i wspólnoty.

 2. Radio B138
  Klub „Wolne Radio B138” jest Stowarzyszeniem działającym na rzecz promocji niekomercyjnych projektów w Kremstal.

 3. Projekt Güterwege
  Stowarzyszenie "GüterWeGe" tworzy platformę dla producentów i konsumentów lokalnie produkowanej żywności. Celem stowarzyszenia jest ochrona i wspieranie rolników małoobszarowych (tzw. gospodarstw rodzinnych). Producentami żywności są gospodarstwa ekologiczne, które w sposób odpowiedzialny i zrównoważony prowadzą uprawy i chów zwierząt gospodarskich. Obecnie 16 gospodarstw oferuje ekologicznie certyfikowane produkty: chleb, jaja, mięso, nabiał, owoce, warzywa, zboża, makarony itp.

 4. Volk(s)schule Trattenbach
  Szkoła ludowa Trattenbach prowadziła zajęcia edukacyjne przez ponad 100 lat. Dziś jest  miejscem spotkań lokalnej społeczności i centrum kultury, organizowane są tu imprezy promocyjno-integracyjne straży pożarnej czy stowarzyszeń. Lokalna społeczność chce, by takie działania były dalej kontynuowane, mimo że w szkole nie prowadzi się już zajęć edukacyjnych.

 5. Regionalna waluta Neuki
  Regionalna waluta Neuki –  drukowana lub on-line – może uniezależnić od wstrząsów ekonomicznych regionalne gospodarki. Neuki “wystartował“ w czerwcu 2013 roku w Neukirchen. Dzisiaj już 27 przedsiębiorstw i producentów przyjmuje i posługuje się również tą walutą.

 6. Inicjatywa Łańcuch Pomysłów
  Łańcuch pomysłów to wielokrotnie sprawdzony proces powstawania pomysłów. Został opracowany w 2010 roku i od tego czasu wykorzystywany jest przez urzędy i przedsiębiorstwa w Liechtensteinie, Vorarlberg, Tyrolu i Górnej Austrii – polega ona na łączeniu potencjału twórczego mieszkańców i pracowników oraz promowaniu ich zaangażowania i samoorganizacja. Z pomocą narzędzi internetowych i form partycypacji społecznej udaje się wyłonić pomysłodawców, zbudować sieć współpracy i zmotywować  do zainwestowania w realizację tych pomysłów. Celem jest znalezienie takich pomysłów, które przyczyniają się do rozwiązania problemów społecznych, gospodarczych i ochrony środowiska.

 7. Otelo
  Otwarte Laboratorium Technologii  - OTELO - tworzy otwartą przestrzeń dla działań twórczych i technologicznych.  Jest otwarty dla osób w każdym wieku, jest miejscem nauki, spotkań, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.

 8. Mühlviertel Kreativ
  Celem platformy "Mühlviertel kreativ"  jest sieciowanie i wspieranie twórczych sił w regionie.  Użytkownicy platformy są oryginalni, aktywni, tworzą dzieła niepowtarzalne i wysokiej jakości.

 9. Luft*raum Linz
  Przestrzeń powietrzna  (Luft*raum Linz) to zarządzana przez lokalną społeczność „przestrzeń” w miejscowości Linz dostępna dla każdego mieszkańca i gościa. Np. Stowarzyszenie "Otelo" zaprasza na spotkania popołudniowe, na których m.in. członkowie stowarzyszenia pomogą w naprawieniu zepsutego sprzętu czy też można wziąć udział w kursie gotowania według metody slow-food; ta przestrzeń jest jak dom, w którym każdy nie tylko się dobrze czuje, ale chce tworzyć.

PREZENTACJA

Ankieta internetowa - konsultacje społeczne

Administrator on czwartek, 24 wrzesień 2015 18:39.

Informujemy, że nadal można przesyłać pomysły, opinie a także konkretne propozycje przedsięwzięć jakie mogłyby zostać objęte dofinansowaniem w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w ramach Programu Rozwoju Obszar Wiejskich na lata 2014-2020.

Teraz można zgłosić swoje propozycje na aktywnych formularzach internetowych:

Ankieta - konsultacje społeczne
Propozycje projektów (fiszka projektowa)

Konsultacje społeczne na stoisku LGD

Administrator on środa, 09 wrzesień 2015 16:58.

Konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzone są również na stoisku LGD Zielone Mosty Narwi podczas festynów dożynkowych na obszarze działania LGD. Dzięki wystawianiu stoiska informacyjno-promocyjnego mamy możliwość bezpośrednio dotrzeć do mieszkańców i poznać ich opinie, pomysły oraz propozycje. Na stoisku zainteresowane osoby mogą wypełnić ankietę oraz fiszkę projektową dotyczącą konsultacji społecznych nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

 

Byliśmy już na festynach dożynkowych:

 • 23 sierpnia 2015r. - w Zatorach;
 • 23 sierpnia 2015r. - w Winnicy;
 • 6 września 2015r. - w Sokołowie Włościańskim.

Zapraszamy na nasze stoisko w najbliższą niedzielę (13 września) na kolejnym festynie dożynkowym, tym razem w Pokrzywnicy.

TOP