Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD 05.02.2019

Administrator on poniedziałek, 28 styczeń 2019 14:10.

Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi oraz § 12 Regulaminu Pracy Rady LGD Zielone Mosty Narwi zawiadamiam o Posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2019r. (wtorek), godzina 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku  - sala konferencyjna (ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk). 

Przedmiot Posiedzenia Rady LGD: Ocena i wybór operacji (wniosków o przyznanie pomocy) złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym: 16 wniosków - Ogłoszenie nr 6/2019 - Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze; 20 wniosków - Ogłoszenie nr 7/2019 - Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze; 4 wnioski - Ogłoszenie nr 8/2019 - Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych; 4 wnioski - Ogłoszenie nr 9/2019 - Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne; 8 wniosków - Ogłoszenie nr 10/2019 - Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.

Przewodniczący Rady LGD
Bogdan Ruszkowski

Zawiadomienie

Zakończono przyjmowanie wniosków - nabory 2019r.

Administrator on piątek, 18 styczeń 2019 08:11.

W dniu 17 stycznia 2019r. zakończył się termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z pięciu naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory zostały przeprowadzone w terminie 03 - 17 stycznia 2019r.

W ramach poszczególnych naborów przyjęto:

  • 16 wniosków - Ogłoszenie nr 6/2019 - Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze, (Limit naboru: 1987342 zł) 
  • 20 wniosków - Ogłoszenie nr 7/2019 - Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze, (Limit naboru: 1000000 zł) 
  • 4 wnioski - Ogłoszenie nr 8/2019 - Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych,  (Limit naboru: 400000 zł) 
  • 4 wnioski - Ogłoszenie nr 9/2019 - Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne, (Limit naboru: 102974,76 zł) 
  • 8 wniosków - Ogłoszenie nr 10/2019 - Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru,  (Limit naboru: 543313,67 zł).

Wkrótce Rada LGD dokona oceny złożonych wniosków. Wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej, natomiast wnioskodawcy otrzymają szczegółowe powiadomienia za pośrednictwem poczty.

Szkolenia Rady LGD - styczeń 2019r.

Administrator on wtorek, 15 styczeń 2019 10:14.

W związku z nowymi naborami wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzono dwa szkolenia dla Rady LGD Zielone Mosty Narwi.

W dniu 5 stycznia 2019r. odbyło się szkolenie z zakresu "Zasady dokonywania oceny projektów w ramach wdrażania „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi”. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznani zostali m.in. z zasadami oceny projektów w ramach LSR, w tym zapewnienia jednolitego podejścia do stosowania obowiązujących procedur oraz oceny formalnej i zgodności z LSR (omówienie poszczególnych punktów kontrolnych w kartach karty oceny, omówienie podejścia do oceny wg lokalnych kryteriów, zapewnienie bezstronności i poufności, prowadzenie rejestru interesów, itd.). Zagadnienia te wynikają z Wytycznej MRiRW LSR i procedur LGD ZMN. Kolejną kwestią było omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz LGD) oraz Ochrona danych osobowych w procesie wdrażania LSR.

W dniu 9 stycznia 2019r. odbyło się szkolenie z zakresu obsługi Aplikacji Omikron Nabory przez członków Rady LGD Zielone Mosty Narwi. W ramach szkolenia omówiono: procedury LGD Zielone Mosty Narwi, w szczególności w zakresie lokalnych kryteriów wyboru; Zasady dokonywania oceny w systemie Omikron; Zasady bezpieczeństwa i rozwiązywanie problemów.


XII edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Administrator on wtorek, 15 styczeń 2019 09:53.

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XII edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2018.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła przedsięwzięcia pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Ideą konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania konkursu wraz z załącznikami zawarte są w Regulaminie Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2018.

Zgłoszenia do konkursu należy składać wyłącznie drogą pocztową (na załączonym do regulaminu formularzu zgłoszenia), w terminie do 28 lutego 2019 r. na podany adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 5979-116 lub (22) 5979-374, bądź drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na www.mazovia.pl

Raport z monitoringu 2018r.

Administrator on czwartek, 27 grudzień 2018 13:15.

TOP