Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Zmiana wzoru umowy - informacja

Administrator on środa, 26, lipiec 2017 07:25.

Uwaga: uległ zmianie wzór umowy o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20 lipca 2017 r.

Do pobrania:

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
Załącznik 1 zestawienie rzeczowo - finansowe operacji (.pdf) - otwórz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

Wizyta studyjna do Niemiec dla mazowieckich lokalnych grup działania

Administrator on piątek, 21, lipiec 2017 13:05.

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze oraz Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje w dniach 30 lipca – 3 sierpnia 2017 r. wizytę studyjną do Niemiec w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017. Parterami projektu są: Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie „Nasz Czerwińsk nad Wisłą” oraz Gmina Naruszewo.
Celem wizyty studyjnej pt. Inicjatywy lokalne rozwijają obszary wiejskie - lepszy przykład niż wykład jest podniesienie kompetencji przedstawicieli lokalnych grup działania z Mazowsza w zakresie wykorzystania skutecznych narzędzi i metod rozwoju przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców, poprzez poznanie dobrych praktyk w tym obszarze wśród niemieckich lokalnych grup działania. Bezpośredni kontakt z realizatorami nowatorskich rozwiązań i bardzo dobrze funkcjonującymi projektami w regionie Bawaria, Nadrenia i Hesja umożliwi uczestnikom poznanie nowych rozwiązań i wymianę doświadczeń przede wszystkich w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Będzie także dobrą inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw na naszym terenie, dostosowanych do lokalnych potrzeb. W programie mamy prezentację już zrealizowanych projektów w ramach wdrażania Programu Leader w wyżej wymienionych regionach Niemiec, zapoznanie z obecną perspektywą finansową obejmującą strategie i plany na przyszłość. Więcej informacji na stronach internetowych: www.lgdpm.pl oraz www.mazowieckie.ksow.pl

 

Obchody 154. rocznicy "Bitwy Powstańców Styczniowych pod Sokołowem i Cyganami"

Administrator on poniedziałek, 17, lipiec 2017 13:54.

W dniu 16 lipca 2017 roku w Sokołowie Włościańskim odbyły się obchody z okazji 154. rocznicy Bitwy Powstańców Styczniowych pod Sokołowem i Cyganami. Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Obryte Jan Mroczkowski oraz proboszcz parafii Sokołowo Włościańskie. Obchody rozpoczęły się o godz. 16:00 Mszą Św. w kościele parafialnym w Sokołowie Włościańskim. Po Mszy Św. wszyscy udali się na plac przed kościołem, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze przy Dębie Katyńskim upamiętniającym śmierć porucznika Mariana Przychodzkiego, poległego w 1940r. Następnie delegacje udały się pod pomnik powstańców, którzy polegli za Ojczyznę i Wolność w 1863r. w walce z Rosjanami, gdzie również zapalono znicze i złożono kwiaty. Uroczystość zakończyła się piknikiem patriotycznym, zorganizowanym na placu przykościelnym.

Wydawanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy - informacje

Administrator on piątek, 14, lipiec 2017 08:00.

Informujemy, że pismo dotyczące wyrażenia opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej przez Beneficjenta z Zarządem Województwa Mazowieckiego należy kierować do Rady LGD Zielone Mosty Narwi, Al. Jana Pawła II 1, 06-121-Pokrzywnica. Pismo w tej sprawie należy składać w Biurze LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy.
W piśmie należy wskazać numer i datę umowy o przyznanie pomocy, zakres zmiany umowy, oraz podać dane wniosku o przyznanie pomocy którego dotyczy umowa (nr wniosku: ZMN.0720 -….; tytuł operacji:…..) oraz dane Beneficjenta.
Prosimy o dołączenie do pisma kopii pierwszej strony umowy o przyznaniu pomocy oraz kopii tych stron umowy, na których znajdują się zapisy do zmiany.
W przypadku zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji (np. zmiana planowanego do zakupu sprzętu, maszyn, urządzeń) należy do pisma dołączyć uaktualniony wniosek i biznesplan.
Wydając opinię Rada dokonuje analizy wpływu zmiany na zgodność operacji z LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru oraz zakresem tematycznym, a także operacja spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, o którym mowa w art.21 ust. 6 pkt 2 ustawy o RLKS oraz nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy. Jeżeli planowana zmiana umowy nie wpływa na dokonaną w momencie wyboru operacji ocenę, Rada wydaję pozytywną opinię podejmując uchwałę w zakresie możliwości dokonania zmiany umowy. Jeśli planowana zmiana powodowałaby, że operacja nie zostałaby wybrana przez LGD do finansowania, Rada dokonuje ponownej oceny zmienionego zakresu operacji pod kątem zgodności w LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji, podejmując uchwałę potwierdzającą brak zgody na zmianę umowy.

Niezwłocznie po wydaniu opinii przez Radę,  Biuro LGD przesyła opinię Beneficjentowi. 

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne

Administrator on środa, 12, lipiec 2017 09:17.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłosiły X Ogólnopolski Konkurs na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie organizuje Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim w 2017 r.
Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w jednej z dwóch kategorii:
- „ekologia – środowisko”
lub
- „ekologiczne gospodarstwo towarowe”
Do konkursu mogą zgłaszać się rolnicy prowadzący gospodarstwa przestawione na system rolnictwa ekologicznego spełniające wymogi wzajemnej zgodności i posiadające aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.
Wypełnioną dokumentację zgłoszeniową wraz z dołączoną kopią certyfikatu zgodności należy złożyć w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa do 21 lipca 2017 roku. Szczegółowe informacje pod numerami tel.: 22-571-61-39, 22-571-61-38
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!.

Więcej informacji

TOP