Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Ostateczny termin składania wniosków o płatność!

Administrator on piątek, 27 luty 2015 18:29.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014r. poz. 884), w tym: Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Przypominamy, iż w przypadku wniosków składanych w naborach, których termin rozpoczynał się po 17 lipca 2014 r., ostatecznym terminem na zakończenie realizacji operacji oraz złożenie wniosku o płatność (bez możliwości jego przedłużenia) jest dzień 31 marca 2015 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma możliwości złożenia wniosku o płatność po 31 marca 2015 r., bądź przedłużenia tego terminu poprzez aneksowanie umowy przyznania pomocy.

Szkolenie-Produkt tradycyjny

Administrator on środa, 18 luty 2015 13:06.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne oraz Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapraszają na szkolenie: Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu.

Szkolenie odbędzie się 4 marca 2015r. w Gąsiorowie (Młyn Gąsiorowo) w godzinach 10.00 - 16.00.

Osoba do kontaktu: Albert Jaworski tel. 695 061 544 lub 517 157 512.

Prosimy o kontakt telefoniczny ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Program

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków

Administrator on wtorek, 10 luty 2015 15:46.

Zarząd Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi, na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 3 marca 2015r. (wtorek) o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica (sala konferencyjna).

Zawiadomienie

Kongres LGD

Administrator on poniedziałek, 02 luty 2015 12:38.

W dniach 29-30 stycznia 2015r. w  Gzowie  odbył się "Kongres rozwoju obszaru LGD Zielone Mosty Narwi". Tematem przewodnim spotkania była prezentacja dobrych praktyk z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi na lata 2009-2015 oraz przyszła perspektywa finansowa na lata 2014-2020. Spotkanie prowadził Albert Jaworski - Prezes Zarządu LGD Zielone Mosty Narwi. Wśród uczestników kongresu znalazł się Pan Henryk Kowalczyk- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Pan Radosław Rybicki  - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pan Piotr Łukasik - Kierownik Wydziału Leader; Pan Sławomir Wyrzykowski - Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Uczestnikami kongresu byli także przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowego z obszaru LGD Zielone Mosty Narwi, kierownicy biur powiatowych ARiMR w Pułtusku i w Nowym Dworze Mazowieckim, prasa (Pułtuska Gazeta Powiatowa) oraz przedstawiciele LGD Zielone Mosty Narwi (członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej i pracownicy biura LGD).

Podczas kongresu Pan Radosław Rybicki zaprezentował nowe perspektywy rozwoju obszarów wiejskich (PROW 2014-2020), a Pan Piotr Łukasik przedstawił rezultaty i efekty realizacji  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w kontekście działalności lokalnych grup działania, w tym również LGD Zielone Mosty Narwi.

Na Kongresie zaprezentowane zostały projekty zrealizowane przez Beneficjentów z środków uzyskanych za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działania: Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.  Swoje projekty zaprezentowali przedstawiciele Urzędów Gmin: Obryte, Pułtusk, Winnica, Nasielsk, Pomiechówek , Zatory, Pokrzywnica. Wśród Beneficjentów prezentujących zrealizowane działania znaleźli się również Pan Krzysztof Kowalski (Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej), Tomasz Bieńkowski (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej), Małgorzata Kwiatkowska (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej)oraz Beata Łempicka (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej).

Statystycznego podsumowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi dokonał Arkadiusz Pniewski - Dyrektor Biura LGD Zielone Mosty Narwi. Przedstawił on  szereg wykresów z 28 naborów przeprowadzonych  w latach 2009-2014 przez LGD Zielone Mosty Narwi w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działania Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.  

Ważną częścią spotkania były wystąpienia Pana dr Leszka Leśniaka, który wygłosił prezentacje na temat: Sukces w realizacji strategii rozwoju obszaru a prestiż partnerstwa i zdolność wpływania na lokalny rozwój oraz Nowa perspektywa Unii Europejskiej - jak inwestować dla przyszłego wzrostu.

 

Obowiązek złożenia ankiety przez Beneficjentów – Małe Projekty

Administrator on środa, 14 styczeń 2015 17:27.

Informujemy, że Beneficjent działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małe projekty zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy (§ 5 ust. 3 umowy), ma obowiązek złożenia ankiety monitorującej do siedziby Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z § 13 ust. 3  pkt 2 w przypadku, gdy beneficjent nie spełni warunków, o których mowa w § 5 ust. 3  umowy przyznania pomocy zwrotowi podlega 1 % pobranej kwoty pomocy. (zapis od wersji 4 umowy przyznania pomocy).

Aktualny formularz ankiety monitorującej wraz z instrukcją jej wypełnienia dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- „małe projekty” znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie http://www.prow.mazovia.pl
 
Termin na złożenie ankiety

Ankietę należy wysłać zgodnie z terminami określonymi w instrukcji, ponieważ ankieta przysłana wcześniej będzie uznawana jako nieważna.

Zgodnie z instrukcją  "Wypełniony formularz ankiety monitorującej należy złożyć do siedziby samorządu województwa, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy, w terminie:

  • dla osób fizycznych - pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej,
  • dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została ostateczna płatność".
TOP