Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Warsztat na temat realizacji LSR - podsumowanie

Administrator on czwartek, 14 luty 2019 12:38.

W dniu 11 lutego 2019r. odbył się „Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”. W ramach warsztatu dyskutowano m.in. na temat: Realizacji finansowej i rzeczowej LSR; Jakości składanych do LGD wniosków o przyznanie pomocy; Skuteczności lokalnych kryteriów w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania; Przydatności wskaźników do oceny skuteczności interwencyjnej LSR. Beneficjenci obecni na spotkaniu wyrazili swoje stanowisko na temat procedury naboru, wyboru i realizacji projektów. Warsztat poprowadził dr Leszek Leśniak. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura LGD, członkowie LGD oraz Beneficjenci.

 

Wyniki oceny wniosków - nabór nr 6/2019, nabór nr 7/2019, nabór nr 8/2019, nabór nr 9/2019, nabór nr 10/2019

Administrator on wtorek, 05 luty 2019 17:39.

Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 05.02.2019r. dokonano oceny i wyboru wniosków do finansowania. 

Wyniki oceny:

Nabór nr 6/2019 - Rozwój działalności gospodarczej na obszarze

Nabór nr 7/2019 - Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze

Nabór nr 8/2019 - Zakładanie nowej działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych

Nabór nr 9/2019 - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Nabór nr 10/2019 - Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru

Wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do finansowania, zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, gdzie będą podlegały dalszej weryfikacji.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD 05.02.2019

Administrator on poniedziałek, 28 styczeń 2019 14:10.

Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi oraz § 12 Regulaminu Pracy Rady LGD Zielone Mosty Narwi zawiadamiam o Posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2019r. (wtorek), godzina 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku  - sala konferencyjna (ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk). 

Przedmiot Posiedzenia Rady LGD: Ocena i wybór operacji (wniosków o przyznanie pomocy) złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym: 16 wniosków - Ogłoszenie nr 6/2019 - Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze; 20 wniosków - Ogłoszenie nr 7/2019 - Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze; 4 wnioski - Ogłoszenie nr 8/2019 - Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych; 4 wnioski - Ogłoszenie nr 9/2019 - Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne; 8 wniosków - Ogłoszenie nr 10/2019 - Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.

Przewodniczący Rady LGD
Bogdan Ruszkowski

Zawiadomienie

Zakończono przyjmowanie wniosków - nabory 2019r.

Administrator on piątek, 18 styczeń 2019 08:11.

W dniu 17 stycznia 2019r. zakończył się termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z pięciu naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory zostały przeprowadzone w terminie 03 - 17 stycznia 2019r.

W ramach poszczególnych naborów przyjęto:

  • 16 wniosków - Ogłoszenie nr 6/2019 - Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze, (Limit naboru: 1987342 zł) 
  • 20 wniosków - Ogłoszenie nr 7/2019 - Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze, (Limit naboru: 1000000 zł) 
  • 4 wnioski - Ogłoszenie nr 8/2019 - Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych,  (Limit naboru: 400000 zł) 
  • 4 wnioski - Ogłoszenie nr 9/2019 - Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne, (Limit naboru: 102974,76 zł) 
  • 8 wniosków - Ogłoszenie nr 10/2019 - Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru,  (Limit naboru: 543313,67 zł).

Wkrótce Rada LGD dokona oceny złożonych wniosków. Wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej, natomiast wnioskodawcy otrzymają szczegółowe powiadomienia za pośrednictwem poczty.

Szkolenia Rady LGD - styczeń 2019r.

Administrator on wtorek, 15 styczeń 2019 10:14.

W związku z nowymi naborami wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzono dwa szkolenia dla Rady LGD Zielone Mosty Narwi.

W dniu 5 stycznia 2019r. odbyło się szkolenie z zakresu "Zasady dokonywania oceny projektów w ramach wdrażania „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi”. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznani zostali m.in. z zasadami oceny projektów w ramach LSR, w tym zapewnienia jednolitego podejścia do stosowania obowiązujących procedur oraz oceny formalnej i zgodności z LSR (omówienie poszczególnych punktów kontrolnych w kartach karty oceny, omówienie podejścia do oceny wg lokalnych kryteriów, zapewnienie bezstronności i poufności, prowadzenie rejestru interesów, itd.). Zagadnienia te wynikają z Wytycznej MRiRW LSR i procedur LGD ZMN. Kolejną kwestią było omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz LGD) oraz Ochrona danych osobowych w procesie wdrażania LSR.

W dniu 9 stycznia 2019r. odbyło się szkolenie z zakresu obsługi Aplikacji Omikron Nabory przez członków Rady LGD Zielone Mosty Narwi. W ramach szkolenia omówiono: procedury LGD Zielone Mosty Narwi, w szczególności w zakresie lokalnych kryteriów wyboru; Zasady dokonywania oceny w systemie Omikron; Zasady bezpieczeństwa i rozwiązywanie problemów.


TOP