Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy (nabór nr 11/2021, nr 12/2021, nr 13/2021, nr 14/2021, nr 15/2021)

Administrator on 04 maj 2021.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informacje o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Ogłoszenie nr 11/2021 - Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze.
Limit naboru: 255 737,37 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 022 949,48zł)
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%.
Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 150 000zł.

Ogłoszenie nr 12/2021 - Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze.
Limit naboru: 156 113,78 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 624 455,12zł)
Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000zł.

Ogłoszenie nr 13/2021 - Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych
Limit naboru: 57 127,72 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 228 510,88zł)
Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000zł.

Ogłoszenie nr 14/2021 - Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne
Limit naboru: 283 359,69 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 133 438,76zł)
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:
- do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
- do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
- do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.
Wnioskowana kwota pomocy na operację musi wynosić co najmniej 50 000zł.

Ogłoszenie nr 15/2015 - Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.
Limit naboru: 81 391,63 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 325 566,52zł)
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:
do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.
Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 65 000zł.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od 01.06.2021r. do 16.06.2021r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w punkcie przyjmowania wniosków biura LGD Zielone Mosty Narwi, ul. Pułtuska 2, 06-121 Pokrzywnica (na I piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi od 4 maja 2021r. do 31 maja 2021r. zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 4 maja 2021r. do 31 maja 2021r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na konsultacje. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502 240 357; 23 691 88 55.

Szczegóły i pełna treść ogłoszeń o naborach wniosków - zobacz

TOP