Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Obowiązek złożenia informacji monitorującej z realizacji biznesplanu lub informacji po realizacji operacji

Administrator on 20 styczeń 2021.

Beneficjent, który uzyskał płatność końcową za zrealizowaną operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ma obowiązek złożenia informacji monitorującej z realizacji biznesplanu (IMRB) lub informacji po realizacji operacji (IPRO).

IMRB/ IPRO składa Beneficjent realizujący operację w zakresie:
A. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla:
• podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia);
• tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia);
• rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia);
B. wspierania współpracy między pomiotami wykonującymi działalność gospodarczą (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia);
C. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia);
D. zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);
E. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia);
F. a także operacji realizowanych w innych zakresach niż wymieniono powyżej, jeżeli w wyniku ich realizacji zostaną utworzone miejsca pracy.

Beneficjenci składają IMRB /IPRO w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. 

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) dostępny jest na stronie www.armir.gov.pl