Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Harmonogram spotkań konsultacyjnych LSR z lokalną społecznością

Administrator on 09 sierpień 2015.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne z lokalną społecznością pt. „Warsztaty dialogu społecznego organizowane dla mieszkańców gmin obszaru LGD Zielone Mosty Narwi” dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na spotkania zapraszamy rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej i wszystkie osoby zainteresowane wyznaczeniem obszarów wsparcia finansowego w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Każdy z Państwa ma możliwość wskazania lokalnych problemów, obszarów życia mieszkańców wymagających wsparcia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Cenne będą dla nas wszystkie Państwa pomysły, opinie a także konkretne propozycje przedsięwzięć jakie mogłyby zostać objęte dofinansowaniem w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w ramach Programu Rozwoju Obszar Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkania dotyczyły będą w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru, a także celów Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Terminy i miejsca spotkań określone w harmonogramie

Zakres tematyczny spotkań:

 1. Wprowadzenie – krótkie podsumowanie dotychczasowych działań i efektów wdrażania programu Leader na terenie działania LGD Zielone Mosty Narwi.
 2. Wprowadzenie do nowego PROW 2014-2020:
  1. Priorytety które będą wspierane, 
  2. Lista działań, które mogą być finansowane,
  3. Zasady finansowania, refundacje i  premie, limity na poszczególne działania. 
 3. Diagnoza obszaru i analiza SWOT  pod kątem możliwości rozwoju rynku pracy jak również włączenia grup defaworyzowanych w procesie realizacji LSR – warsztaty i dyskusja.
 4. Główne kierunki  rozwoju obszaru  - warsztaty i dyskusja.
 5. Projekty grantowe i możliwości aktywizacji mieszkańców obszaru – warsztaty i dyskusja.

Harmonogram:

Szczegółowy harmonogram – zobacz więcej

Gmina Pułtusk 18 sierpień 2015r. godz. 10.00
Gmina Nasielsk 19 sierpień 2015r godz. 10.00
Gmina Pomiechówek 19 sierpień 2015r godz. 15.00
Gmina Świercze 24 sierpień 2015r. godz. 09.00
Gmina Gzy  24 sierpień 2015r. godz. 13.00
Gmina Obryte 25 sierpień 2015r. godz. 09.00
Gmina Zatory 25 sierpień 2015r. godz. 13.00
Gmina Winnica 27 sierpień 2015r. godz. 09.00
Gmina Pokrzywnica 27 sierpień 2015r. godz. 13.00
TOP