Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Plan włączenia społeczności w tworzenie LSR

Administrator on 09 sierpień 2015.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w nowej perspektywie finansowej przygotowana będzie z udziałem lokalnej społeczności, poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie co najmniej jednego spotkania, na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR. Łącznie zostanie przeprowadzone 9 spotkań, po jednym w każdej gminie obszaru LGD Zielone Mosty Narwi: Gzy, Nasielsk, Obryte,  Pokrzywnica, Pomiechówek, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory.  Spotkania konsultacyjne poświęcone  będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Opinie mieszkańców zbierane będą za pośrednictwem ankiet wypełnianych podczas organizowanych spotkań. 

Planowane terminy przeprowadzenia tych spotkań określono w  Harmonogramie. Informacje o terminach i miejscach spotkań zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD. Informacje o planowanych spotkaniach wysłane zostaną również do Gmin należących do LGD z prośbą o zamieszczenie w/w informacji na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast. W celu bezpośredniego dotarcia do mieszkańców zostaną także wysłane pisma z informacją o terminach i miejscach spotkań konsultacyjnych  do sołtysów z obszaru LGD.

Przygotowana LSR współfinansowana będzie, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. 

Plan włączenia społeczności lokalnej, harmonogram spotkań z mieszkańcami, godziny pracy biura LGD zamieszczone będą na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl.

Plan włączenia społeczności – zobacz więcej

 

TOP