Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków 22.06.2021

Administrator on piątek, 04 czerwiec 2021 08:47.

Zarząd Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi, na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021r. (wtorek) o godzinie 16.00 w budynku Hali Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica.

W związku z trwającym stanem pandemii wirusa SARS-CoV-2 i obowiązującymi z tego względu przepisami, stowarzyszenie Zielone Mosty Narwi zobowiązuje uczestników Walnego Zebrania Członków do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania się do zaleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom Walnego Zebrania Członków.

Zawiadomienie

Konsultacje społeczne - zmiany w LSR (2021.06)

Administrator on piątek, 04 czerwiec 2021 08:29.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi informuje o możliwości zgłaszania uwag do projektu zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi. Uwagi mogą składać mieszkańcy obszaru objętego LSR, członkowie stowarzyszenia lub jej organów. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.
Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do projektu zmiany LSR_2019”, lub dostarczyć osobiście do Biura LGD w Pokrzywnicy (al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica) w terminie do 21.06.2021r. do godziny 12.00.

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - projektowane zmiany - zobacz
Formularz uwag (.pdf) - zobacz
Formularz uwag (.doc) - zobacz

Rekrutacja: wyjazd studyjny w ramach projektu współpracy LARK (2021r.)

Administrator on czwartek, 20 maj 2021 08:59.

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do przesyłania zgłoszeń na wyjazd studyjny.

Wyjazd studyjny organizowany w ramach realizacji operacji pt. "Lokalna Akademia Rozwoju Kompetencji" - LARK współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz
Regulamin rekrutacji - pobierz

Ogłoszenie - konkurs na stanowisko: Koordynator ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

Administrator on piątek, 07 maj 2021 06:37.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi ogłasza konkurs na stanowisko pracy: Koordynator ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szczegóły w ogłoszeniu o konkursie.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z formularzem informacyjnym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko pracy: Specjalista ds. promocji, informacji i rozwoju.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy: Specjalista ds. promocji, informacji i rozwoju.

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy (nabór nr 11/2021, nr 12/2021, nr 13/2021, nr 14/2021, nr 15/2021)

Administrator on wtorek, 04 maj 2021 09:19.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informacje o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Ogłoszenie nr 11/2021 - Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze.
Limit naboru: 255 737,37 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 022 949,48zł)
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%.
Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 150 000zł.

Ogłoszenie nr 12/2021 - Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze.
Limit naboru: 156 113,78 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 624 455,12zł)
Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000zł.

Ogłoszenie nr 13/2021 - Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych
Limit naboru: 57 127,72 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 228 510,88zł)
Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000zł.

Ogłoszenie nr 14/2021 - Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne
Limit naboru: 283 359,69 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 133 438,76zł)
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:
- do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
- do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
- do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.
Wnioskowana kwota pomocy na operację musi wynosić co najmniej 50 000zł.

Ogłoszenie nr 15/2015 - Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.
Limit naboru: 81 391,63 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 325 566,52zł)
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:
do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.
Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 65 000zł.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od 01.06.2021r. do 16.06.2021r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w punkcie przyjmowania wniosków biura LGD Zielone Mosty Narwi, ul. Pułtuska 2, 06-121 Pokrzywnica (na I piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi od 4 maja 2021r. do 31 maja 2021r. zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 4 maja 2021r. do 31 maja 2021r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na konsultacje. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502 240 357; 23 691 88 55.

Szczegóły i pełna treść ogłoszeń o naborach wniosków - zobacz

TOP